Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 269
                                               

Franchise (populärkultur)

Franchise används inom populärkultur för att beskriva de verk och produkter som innehåller rollfigurer och platser i ett fiktivt universum, samt de immateriella rättigheterna till dem. I engelska språket kallas detta media franchise. Begreppet är ...

                                               

Fiktionslek

Fiktionslek är en typ av lek där de lekande gestaltar en fiktiv berättelse. Lek med dockor och actionfigurer är en typ av fiktionslek, en annan typ är rolleken där de lekande själva är rollfigurer.

                                               

Listor över böcker

Raphael, Frederic; McLeish, Kenneth 1981. The List of Books. New York, NY: Harmony Books. sid. 160. ISBN 978-0517540176. OCLC 6649494 1001 Books You Must Read Before You Die Science Fiction: The 100 Best Novels The 100 Most Influential Books Ever ...

                                               

Metafiktion

Metafiktion är en typ av fiktion inom till exempel skönlitteratur, film och drama där man görs uppmärksam på att det som berättas inte är verkligt, utan något diktat och föreställt. Det fiktiva i konstverket döljs inte, utan påvisas och diskutera ...

                                               

Parabel (liknelse)

Ordet parabel kommer från grekiska, παραβολή parabolē, som betyder "liknelse", "illustration", "analogi". Det var det uttryck som grekiska retoriker gav till varje påhittad liknelse i formen av en kort berättelse. I Sverige är ordet tidigast doku ...

                                               

Poetisk rättvisa

Poetisk rättvisa är en litterär teknik, i vilken dygd och goda gärningar belönas, medan synd får sitt straff. I modern litteratur ofta genom en ironisk händelse som står i relation till karaktärens tidigare beteende.

                                               

Postapokalyptisk fiktion

Postapokalyptisk fiktion är fiktiva berättelser som utspelar sig efter en katastrof av stora mått, till exempel ett kärnvapenkrig, miljöförstöring, massvält, epidemi eller en invasion av utomjordiska livsformer. Historierna utspelar sig oftast i ...

                                               

Reboot

En reboot, engelska för "omstart", är ett verk – till exempel en film eller ett datorspel – som skapar en nystart för ett fiktivt universum. Jämför även ordet nylansering.

                                               

Resumé

En resumé är en förkortad beskrivning av en handling, framförallt i en fiktiv berättelse. Resuméer används ofta TV-serier för att beskriva vad som hänt i tidigare avsnitt och i bokserier.

                                               

Subplot

Subplot är en till handlingen underordnad tråd inom fiktionen, som är en stödjande sidohistoria för någon handling eller för huvudhandlingen. Subplots kan ansluta till huvudhandlingen, i antingen tid eller rum eller i tematisk betydelse. Subplots ...

                                               

Undertext (budskap)

Undertext är vad som kan läsas mellan raderna. I vanligt umgänge med människor säger man inte alltid direkt rakt ut allt vad man menar. Ibland säger man vad mottagaren vill höra, ibland lindar man sin åsikt i andra ord. Detta kan givetvis leda ti ...

                                               

Filmpris

Film är en konstform som utgörs av rörlig bild, alltså flera bilder som i snabb följd skapar en illusion av rörelse. Film är ett massmedium och kombineras ofta med ljud. Filmer kan utgöras av verkliga scener fotograferade med en filmkamera; fotog ...

                                               

Acme (fiktivt varumärke)

Acme, även ACME, är ett fiktivt varumärke som används i amerikanska media. Acme existerar inte i verkligheten utan används ofta för att kunna fylla ut behovet av ett firmanamn utan att göra reklam för ett existerande företag. I vissa komedier har ...

                                               

Animerad film

Animerad film eller animation är ett samlingsnamn för film som skapats genom animering. Huvudsakligen skiljer man på tre typer: tecknad film, datoranimerad film och olika typer av stop motion-animerad film. Gemensamt för all animation är att man ...

                                               

Bechdeltestet

Bechdeltestet, även benämnt Bechdel-Wallace-testet, är ett test med vilken en films framställning av kvinnor kan bedömas. Bechdeltestet har sitt ursprung i populärkulturen men används numera även av skribenter i etablerade pappers- och nättidning ...

                                               

Beställningsfilm

Beställningsfilm syftar på film producerad på beställning av företag, myndigheter eller organisationer i PR- reklam-, informations- eller utbildningssyfte. Begreppet inbegriper bland annat: industrifilm, undervisningsfilm och reklamfilm.

                                               

Bio Kontrast

Bio Kontrast är det gemensamma namnet på ett antal föreningar i Sverige som arrangerar icke-kommersiella biografvisningar för allmänheten, som ett komplement till reguljärt filmutbud. Bio Kontrast bildades i Gävle 1968, med syftet att ge landsort ...

                                               

Den komplexa bilden

Den komplexa bilden är en teori om bildens beskaffenhet och utformning, ett sätt att eftersträva det optimala sättet att komponera en bild. En känd svensk förespråkare för just detta är filmregissören Roy Andersson, som med sina många reklamfilme ...

                                               

Dockfilm

Dockfilm, typ av film där motiven är dockor och andra modeller. Dockfilmer kan antingen vara animerade eller spelfilmer.

                                               

Filmfotografi

Filmfotografi är utövandet av ljussättning och val av kameratillbehör och -inställningar för skapandet av rörliga bilder för film. Filmfotografi innefattar även manövrering av filmkameran under tagningens gång. Ett filmfotografi är en avbildning ...

                                               

Filmhögskolan

Hösten 1997 startade det första kandidatprogrammet i filmisk gestaltning på Högskolan för fotografi och film, vid Göteborgs universitet, som låg vid Linnéplatsen, i det gamla barnbördhuset, nära Konstepidemin. Med från början var filmaren Göran d ...

                                               

Filmkonsulent

Filmkonsulent kallas en tjänsteman med ansvar för fördelning av ekonomiska bidrag inom produktion eller distribution av film. I Sverige återfinns filmkonsulenter typiskt vid Svenska filminstitutet och andra regionala organisationer för stöd till ...

                                               

Filmturism

Filmturism är ett begrepp för att beskriva den turism som uppstår när besökare väljer att åka till en plats som ett direkt resultat av att ha sett en film. Bland internationella filmproduktioner som blivit filmturistiska fenomen kan nämnas Lord o ...

                                               

ISAN

ISAN, International Standard Audiovisual Number, är en unik identifiering för audiovisuella verk och liknar bokvärldens motsvarighet ISBN. Internationellt hanteras ISAN, som utvecklades inom ramen för ISO, av ISAN-IA i Genève. ISAN identifierar v ...

                                               

Kalkonfilm

Kalkonfilm eller enbart kalkon, är film som anses vara mycket dålig vad gäller till exempel regi, manus, skådespelarinsatser och så vidare, trots att upphovsmännen inte avsett det. Vissa filmer är så dåliga att de istället blir kitschiga, och kan ...

                                               

Kommentarspår

Ett kommentarspår är ofta ett extra ljudspår på till exempel media som dvd, där det vanliga ljudspåret ersatts eller mixats med ljudet av kommentarer, ofta från personer som haft betydande roller för produktionen av till exempel en film, såsom pr ...

                                               

Kortfilm

Kortfilm är ett filmverk med kortare spellängd än en långfilm. Enligt Svenska Filminstitutets normer är en kortfilm upp till 60 minuter. The Academy of Motion Picture Arts and Sciences amerikanska filmakademien har en gräns på 40 minuter, filmdat ...

                                               

Leonard Maltins Movie Guide

Leonard Maltins Movie Guide var ett amerikanskt filmlexikon, med en samling korta filmrecensioner s.k. capsule reviews i bokformat, som gavs ut för första gången 1969. Det uppdaterades sedan vartannat år från 1978, och årligen från 1986. Den sist ...

                                               

Ljusdesign

Ljusdesign kan delas upp i tre huvudområden, scenkonst, film och arkitektur. Inom scenkonst kan man syssla med till exempel teater, dans, konserter mm. Inom film ryms allt som ska dokumenteras med en kamera, stillbilder eller rörliga bilder. Ljus ...

                                               

Manusdoktor

Manusdoktor kallas den som är en skicklig manusförfattare som filmbolagen betalar för att förbättra manuskript som ska filmatiseras. Ofta skriver personen också egna filmmanus och är en duktig dramaturg, filmvetare, kritiker eller teoridriven kon ...

                                               

Montage

Se montering för begreppet i tillverkningsindustri. Montage är ett begrepp huvudsakligen inom filmkonst och bildkonst, men förekommer även inom litteraturen. Det grundläggande i montage är att meningen hos ett konstverk eller hos en film eller ho ...

                                               

Nationell film

Nationell film menar inom filmvetenskapen film producerad inom ett land och inom ramarna för landets kulturella samhörighet. Varje nation har sin egen unika identifikation och prägel inom filmmediet. Filmer kan ha olika utseende och estetik beroe ...

                                               

Neue Slowenische Kunst

Neue Slowenische Kunst, förkortat NSK, är ett kontroversiellt politiskt konstkollektiv som skapades i Slovenien 1984, när Slovenien fortfarande var en del av Socialistiska federationen Jugoslavien. Namnet är menat att skapa kontrovers genom att f ...

                                               

Novellfilm

En novellfilm är en längre kortfilm. Som novellfilm brukar räknas kortfilmer från cirka 20 minuter och upp till långfilmslängd. Vanligtvis är en novellfilm dock knappt 30 minuter, för att passa TV-kanalernas tablåsättning. Novellfilm har under 20 ...

                                               

Pickfords och Fairbanks Stockholmsbesök 1924

Mary Pickford och Douglas Fairbanks gjorde ett uppmärksammat besök i Stockholm den 21-23 juni 1924, anordnat av Svensk Filmindustri. Det gifta paret Pickford och Fairbanks var några av dåtidens mest populära filmstjärnor, och över tusen människor ...

                                               

Sam och Rai

Sam och Rai är två fiktiva varelser, två strumpor som håller på med film. Deras första framträdande var i filmen "Regissörerna" som vann nOO-festivalen på SFI 2006. Efter det startade de en blogg på Aftonbladet som snabbt blev en av Sveriges mest ...

                                               

Skolfilm

Skolfilm är filmvisning i skolor. Ofta rör det sig om dokumentärer eller film som har direkt koppling till den aktuella undervisningen, till exempel kan en klass i Sverige under veckan de läser om Norge se en film om just Norge. Länge var projekt ...

                                               

Videobutik

En videobutik är en vanligtvis mindre butik vars huvudsakliga affärsverksamhet är uthyrning och ofta viss försäljning av videofilmer och TV-spel. De flesta videobutiker säljer även godis, cigaretter och andra typiska kioskvaror. En av de mest kän ...

                                               

Videovåld

Videovåld var ett begrepp som innebar att vissa videofilmer kunde vara alldeles för våldsbenägna. Våld förekommer i många typer av media, och kallas tillsammans för underhållningsvåld.

                                               

Virtuell skådespelare

En virtuell skådespelare är en datorbaserad representation av en människa på film. Med tekniken kan man skapa representationer av skådespelare och få avbilden att agera i nya sammanhang.

                                               

Whitewashing

Whitewashing, inom filmen när vita skådespelare gestaltar rollfigurer som egentligen inte är vita. Uttrycket används i bemärkelsen när detta görs för att filmen bättre ska tilltala publiken, kanske särskilt inom amerikansk film. Enligt Merriam-We ...

                                               

Kulturhistoria

Kulturhistoria kallas vetenskapen om människans kulturella utveckling. Det så kallade statslivet eller den politiska processen ligger utanför detta forskningsområde. Inom den nya kulturhistorien, som uppstått i kölvattnet av den så kallade "kultu ...

                                               

Amrassamlingen

Amrassamlingen var en förr på slottet Ambras vid Innsbruck förvarad och huvudsakligen av ärkehertig Ferdinand av Tyrolen vid 1500-talets slut sammanförd samling av vapen, böcker, handskrifter, konst- och konsthantverksföremål, porträtt med mera. ...

                                               

Antikvarisk-topografiska arkivet

Antikvarisk-topografiska arkivet i Stockholm ingår i Riksantikvarieämbetet och bevarar handlingarna från Riksantikvarieämbetet och detta verks föregångare sedan 1666. ATA bildar tillsammans med Vitterhetsakademiens bibliotek Riksantikvarieämbetet ...

                                               

Antikvitet

En antikvitet, är ett äldre, kulturhistoriskt intressant tillverkat föremål, exempelvis möbler, vapen, konst eller hushållsföremål. Med antikviteter syftades ursprungligen på föremål från antiken som under renässansen och framåt samlades av europ ...

                                               

Badrum

Ett badrum är ett rum i hemmet där man sköter sin personliga hygien. Vilka badrumsmöbler som finns i ett badrum varierar, men vanligtvis brukar ett badrum inhysa en vattenklosett, ett tvättställ samt en dusch eller ett badkar. I vissa badrum finn ...

                                               

Bexells talande stenar

Bexells talande stenar är ett kulturminnesmärke i Halland, bestående av en större samling stenar med inristade namn och tänkespråk. Stenarna finns i ett skogsområde i Grimetons socken, en dryg mil öster om Varberg i Halland.

                                               

Blåman

Blåman var en i fornsvenskan och senare använd synonym för mörkhyad människa, i synnerhet nordafrikaner. De gamla nordborna kallade Afrika för "Blåland". Ordet blåman användes bland annat i Gustav Vasas bibel från 1541. På Norrmalm i Stockholm fi ...

                                               

Bålbord

Ett bålbord är ett drycksbord dukat med en bål eller bålskål i centrum. Samling kring bålbordet utvecklades under 1700-talet till en modern umgängesform bland män i övre samhällskikt. Bålbordet speglar dåtidens nya konsumtionsmönster som följde a ...

                                               

Daedalus (årsbok)

Daedalus är en årsbok som ges ut av Tekniska museet i Stockholm. Den tillkom 1931 för att vara en länk mellan museet och alla som bidrog till museet, med donationer till samlingar eller drift. Den produceras vanligen av museet på eget förlag i sa ...