Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 283
                                               

Husvagn

En husvagn är en bildragen släpvagn med husinredning som sängar, kokmöjligheter, matplats, toalett och ibland även dusch. Nyare husvagnar förses oftast med gasolpanna och golvvärme, samt även microvågsugn eller fullstor gasspis. Konfigurationerna ...

                                               

Höjdsjuka

Höjdsjuka eller AMS kallas de symtom som kan uppstå vid uppstigning och vistelse vid hög höjd, 2 500 meter över havet eller mer. Den kan vara mycket allvarlig - till och med livshotande.

                                               

I ur och skur

I ur och skur är en pedagogik, för förskola och skola, som har sin utgångspunkt i friluftsliv och utomhuspedagogik samt upplevelsebaserat lärande. Pedagogiken utvecklades utifrån Friluftsfrämjandets barnverksamhet av Siw Linde och Susanne Drougge ...

                                               

Iglooism

Iglooismen är en rörelse som började i Sverige under Skidfrämjandets försorg under 1930-talet. Tanken var att använda igloo i stället för tält eller snögrotta för övernattning under långfärder i fjällen. En av iglooismens förespråkare, sportjourn ...

                                               

Kebnekaise fjällstation

Kebnekaise fjällstation ligger 690 meter över havet och är belägen 19 kilometer väster om Nikkaluokta, som i sin tur ligger cirka 70 kilometer väster om Kiruna. Fjällstationen, som drivs av Svenska Turistföreningen STF, består av en huvudbyggnad ...

                                               

Klykstångskåta

Klykstångskåta, är den traditionella lätta samiska tältkåtan med raka stänger. Klykstångskåta är lätt att flytta med sig och används vid fjällsamernas flyttningar. Den är konisk och lik den indianska tipin, men är något lägre och därmed mindre kä ...

                                               

Lassalyckan

Lassalyckan kallas friluftsområdet öster om Ulricehamns tätort. Inom området bedrivs ett flertal olika sporter: cykling, boule, fotboll, golf, ishockey, konståkning, orientering, skidor. Det finns fotbollshall, ishall, boulebanor, skid-/löpspår o ...

                                               

Ljusspår

Se även artikeln Elljusspår för ljusspår i mer allmänt känd innebörd. Nedanstående artikel gäller icke-elektriska ljusspår, främst i scoutsammanhang. I scout- och friluftssammanhang är ett ljusspår en kortare kvälls- eller nattrunda, utstakad av ...

                                               

Luftmadrass

En luftmadrass är en typ av uppblåsbart liggunderlag. Den används till exempel för att sova på vid camping, som badleksak eller för avkoppling på badplatser. Nackdelen med luftmadrasser är att de kan bli punkterade och därigenom obrukbara. Ordet ...

                                               

Lägerbål

Ett lägerbål är en aktivitet som huvudsakligen bedrivs inom scoutrörelsen. Ett lägerbål består huvudsakligen av allsång, kring en lägereld. Lägerbålet leds av minst en lägerbålsledare, ofta utrustad med gitarr. Resten av gruppen sjunger med och k ...

                                               

Kråkris (lägereld)

För eld i historia, kultur och religion, se Eld och Tidiga människor och eld. En lägereld är en brasa tänd på en lägerplats. Lägereldar är populära inom camping, särskilt bland organiserade campare såsom scouter. Inom scoutrörelsen har man ofta p ...

                                               

Mulleloppet

Mulleloppet kom till Malmö 2004 och där öppet för barn mellan 2 och 12 år: för de yngsta barnen ca 300 meter och ca 1200 meter för de äldsta. Loppet anordnas senaste åren i Slottsparken, Lördagsplan. I anslutning till loppet kan man titta på elle ...

                                               

Naturfotografi

Naturfotografi är ett brett spektrum av fotografier som tagits utomhus med naturliga motiv som landskap, djurliv, växter eller närbilder av naturscener och texturer. Naturfotografering tenderar att lägga större tonvikt på bildens estetiska värde ...

                                               

Naturturism

Naturturism är turism med inriktning på naturupplevelser. En viktig anledning till turism och resande är olika former av naturupplevelser eller aktiviteter man utövar i naturlandskapet. Det finns ingen officiell definition av naturturism, men for ...

                                               

Den Norske Turistforening

Den Norske Turistforening är Norges största friluftsorganisation. Föreningen grundades 21 januari 1868 på initiativ av konsul Thomas Johannessen Heftye och kapten Hans Hagerup Krag. Föreningens syfte skulle vara "att underlätta och utveckla turis ...

                                               

Nying

Nying är en stockvedsbrasa anordnad så att den kan brinna en hel natt. Nyingar användes förr av skogsarbetare, jägare och timmerflottare som var tvungna att tillbringa natten under bar himmel eller som signaleld för att vägleda sjöfarande. Namnet ...

                                               

Privat område (skylt)

Privata skyltar med fraser som privat område, privat mark, privat badplats, etc, ibland med tillägg som exempelvis obehöriga äga ej tillträde, används med syftet att stänga allmänheten ute från olika platser.

                                               

Reflexspår

Ett reflexspår liknar ett ljusspår, men istället för lampor längs spåret finns där bara reflexer och personerna som går längs spåret måste lysa med någon form av lampa för att hitta.

                                               

Scouting

Scouting, eller scoutrörelsen, är en världsomspännande ungdomsrörelse med uttalade mål att stödja ungdomars fysiska, mentala och andliga utveckling vilka kan ha konstruktiv betydelse för samhället, med ett starkt fokus på friluftsliv och överlevn ...

                                               

Sjöscouting

Sjöscoutingens verksamhet har en särskild betoning på vattenbaserade aktiviteter såsom kanot, kajak, segling och rodd. Beroende på nation och dess tillgängliga vattenförhållanden sker aktiviteterna på sjöar, i floder eller till havs i små båtar e ...

                                               

Skalkläder

Skalkläder kallas det yttersta lagret av ytterkläder, "skalet" som man har för att skydda mot väta och vind, medan lager under skalplaggen finns för värmeisolering. Skalkläder finns som jackor, overaller och för både barn och vuxna.

                                               

Skidåkning

Skidåkning innebär att transportera sig på skidor; benämningen används både allmänt och i samband med tävlingar. Moderna skidor och tillhörande utrustning är anpassade efter olika åkstilar. Man skiljer framförallt mellan längdåkning, alpin utförs ...

                                               

Skogsknytte

Skogsknytte är en pedagogisk skogsaktivitet för barngrupper i åldrarna 3–4 år och drivs av Friluftsfrämjandet. I Skogsknytte kombineras lek med utbildning. Barnen får bekanta sig med naturen på nära håll, lära sig naturvett och att orientera sig ...

                                               

Skogsmulle

Skogsmulle är en sagofigur skapad på 1950-talet av Gösta Frohm för Friluftsfrämjandet, och ett koncept för friluftsverksamhet riktad till barn som Friluftsfrämjandet arrangerat sedan 1957. Ordet skogsmulle används i överförd bemärkelse som beskri ...

                                               

Skridskosegling

Skridskosegling är segling på is med skridskor på fötterna med någon typ av segel, till skillnad från isjaktsegling och iswindsurfare där seglaren sitter i eller på en farkost/bräda som är försedd med medar. Idag används vanligen följande former ...

                                               

Skridskoåkning

Skridskoåkning är ett sätt att förflytta sig med hjälp av på fötterna fastsatta redskap som glider bra i en riktning och samtidigt greppar bra vinkelrätt mot denna riktning. Som redskap används vanligen skridskor men även exempelvis skidor kan ma ...

                                               

Skutberget

Skutberget är ett frilufts- och närrekreationsområde vid Vänern i Karlstads kommun. Området består av gles tallskog och klipphällar med badstrand i söder, medan camping och fotbollsplaner upptar delar av tidigare jordbruksmark i norr.

                                               

Sportstuga

Enligt en definition från 1930 är en sportstuga "en liten, väl ombonad stuga med eldhärd, avsedd som tillfällig uppehållsort, och så belägen, att trakten omkring lämpar sig för friluftsliv". Sportstugan kan vara för kollektivt bruk för till exemp ...

                                               

Spårning

Spårning är ett begrepp inom scouting och friluftsliv på aktiviteter som går ut på att följa en bestämd väg i terrängen och oftast även utföra olika praktiska och teoretiska uppgifter längs vägen, vanligen benämnda kontroller. I de flesta fall gå ...

                                               

Stavgång

Stavgång är en motionsform som liknar gång men som utövas med så kallade gångstavar som hjälpmedel. Metoden uppfanns i Finland under 1950-1960-talet och var en del i de finska skidlöparnas sommarträning. Stavarna ger en ökad och mer allsidig trän ...

                                               

Strövare (friluftsliv)

Strövarna är en pedagogisk friluftsaktivitet för barngrupper i åldrarna 7–9 år och anordnas av Friluftsfrämjandet. Strövarna leds av en eller flera utbildade ledare och innefattar såväl utbildning som lek och bus. Barnen får lära sig om allemansr ...

                                               

Strövområde

Ett strövområde är ett område av naturmark eller kulturlandskap i närheten av en tätort, avsett för friluftsliv. Strövområdet kan ha anlagda vandringsleder, gångstigar och elljusspår. Det kan i vissa fall sammanfalla med ett naturreservat.

                                               

Svenska fjällklubben

Svenska Fjällklubben är en ideell förening i Sverige som bildades den 11 mars 1927. Från början bestod klubben av en handfull fjällentusiaster i en sluten krets. Sedan 2010 är Svenska Fjällklubben en öppen rikstäckande organisation med cirka 1600 ...

                                               

Svenska Folksportförbundet

Svenska Folksportförbundet är en riksförening för främjande av motion, utan tidtagarur och konkurrens. Man har som målsättning att inom de fyra aktiviteterna vandring, cykling, simning och skidsport få människor att aktivt arbeta för vänskap, för ...

                                               

Svenska friluftsföreningen

Ej att förväxla med Friluftsfrämjandet eller Svenskt Friluftsliv Svenska friluftsföreningen är en förening för naturism och friluftsliv. Föreningen har sedan 1930-talet ett friluftsområde med badplats i Återvall på Ingarö i Värmdö kommun. Området ...

                                               

Svenska Kanotförbundet

Svenska Kanotförbundet är ett svenskt specialidrottsförbund för kanotsport. Förbundet bildades 1904 och valdes in i Riksidrottsförbundet samma år. Förbundets kansli ligger i Nyköping. 2004 firades 100-årsjubileum i Stockholms Stadshus med många i ...

                                               

Svenska Turistföreningen

Svenska Turistföreningen är en svensk ideell förening, som bildades 1885 med syftet att utveckla och underlätta turism, framförallt sådan turism som bygger på natur- och kulturupplevelser. Föreningens motto är "Känn ditt land!".

                                               

Svenska Turistföreningens årsskrift

Svenska Turistföreningens årsskrift utgavs mellan 1886 och 2013 av Svenska Turistföreningen. Flertalet årsskrifter behandlade varje år ett ur turistsynpunkt aktuellt tema.

                                               

Svenskt Friluftsliv

Svenskt Friluftsliv är de ideella friluftsorganisationernas samarbetsorgan. Svenskt Friluftslivs viktigaste uppgifter är att bevara och utveckla förutsättningarna för friluftsliv, verka för att friluftslivets status höjs i samhället och att allem ...

                                               

Tre vildmarksmål

Tre Vildmarksmål är en ungdomsverksamhet inom Friluftsfrämjandet. Verksamheten riktar sig till ungdomar och unga vuxna som är ca 14-25 år. TVM är Friluftsfrämjandets äventyrsgrupper för ungdomar, där både stora och små äventyr finns representerad ...

                                               

UCPA

UCPA betyder ungefär "Riksförbundet för sport- och friluftsliv" och är en fransk ideell organisation som arrangerar resor med inriktning på sport- och friluftsaktiviteter. Organisationen grundades 1965 av Maurice Herzog genom att slå ihop UNCM oc ...

                                               

Upplandsstiftelsen

Upplandsstiftelsen är en ideell förening som arbetar med att främja naturvård och friluftsliv i Uppsala län. Den ägs av Uppsala läns landsting och länets kommuner: Enköpings kommun, Håbo kommun, Knivsta kommun, Tierps kommun, Uppsala kommun, Älvk ...

                                               

Valskådning

Valskådning när man spanar på valar i deras naturliga livsmiljöer. Då ger man sig oftast ut till valarna på en stor båt eller något liknande. Många valskådare fotograferar valar. När man åker med båt skall man helst hålla sig på avstånd en valslä ...

                                               

Vildmarksmedicin

Vildmarksmedicin är en relativt nytt område inom medicin som fokuserar på de medicinska utmaningarna som uppstår under fysisk ansträngning i oländig terräng. Vildmarksmedicin är ett brett fält som innefattar expeditionsmedicin, höghöjdsmedicin, e ...

                                               

Vindskydd

Vindskydd, skärmskydd eller gapskjul är en mindre byggnad för friluftslivet som syftar till att ge vandrare tak över huvudet och skydd mot vädret i övrigt. Ofta tre väggar med tak i timmer eller brädor där den fjärde sidan är öppen. Vissa är gjor ...

                                               

Vinterbad

De första svenska mästerskapen i vintersim hölls 4 februari 2012 i västerbottniska Skellefteå med ett 40-tal deltagare. Arrangörer var "Föreningen för Mörkrets och Kylans Glada Vänner", som är ansluten till International Winter Swimming Associati ...

                                               

Wandervogel

Wandervogel var en del av den tyska ungdomsrörelsen som grundades 1901 som en ideell och av romantiken inspirerad motkraft till dels en pågående industrialisering, dels som en reaktion mot det borgerliga samhällets förment konstlade liv. Namnet W ...

                                               

Zorb

Zorb är ett luftfyllt klot av plast, cirka 3 meter i diameter. Ibland består zorben av ett klot inuti ett större. Den nöjesaktivitet som utförs av en till tre personer i en zorb kallas på engelska för sphereing eller zorbing, vilket på svenska bl ...

                                               

Åkarbrasa

Åkarbrasa eller åkarbrasor är ett sätt att snabbt få upp kroppstemperaturen och öka blodcirkulationen, särskilt efter att ha varit stilla en längre tid i kyligt väder. Det går till så att man i snabb takt omväxlande sträcker ut armarna och sedan ...

                                               

Äventyr

Ett äventyr är en aktivitet som innebär risker eller osäkert utfall, och som ofta ställer krav på deltagarna. Gemensamt för äventyr är att de ger starka upplevelser, antingen positiva eller negativa. Äventyr kan vara en planerad fritidsaktivitet, ...