Топ-100
Back

ⓘ Ecklesiastik är ett akademiskt studieämne och ett äldre ord för kyrkoväsen och samhällssektorer som traditionellt tillhört kyrkan, framför allt utbildning. Anvä ..
                                     

ⓘ Ecklesiastik

Ecklesiastik är ett akademiskt studieämne och ett äldre ord för kyrkoväsen och samhällssektorer som traditionellt tillhört kyrkan, framför allt utbildning. Användes i ord som ecklesiastikdepartementet och ecklesiastikminister.

                                     
  • som preses. Han utgav Ecklesiastik - matrikel öfver Sverige 1838, supplement 1840, elfte upplagan 1888 och Svensk ecklesiastik - tidning 1842 - 89 Nordisk
  • 1954 65. Det finansrättsliga inkomstbegreppet doktorsavhandling 1927 Ecklesiastik boställsordning 1933 Tomter och stadsägor 1948 Jordfrågan 1951
  • fyra statsexpeditionerna inom Kungl. Maj: ts kansli krigs - kammar - ecklesiastik - samt handels - och finansexpeditionen nedre justitierevisionen och
  • Stiftsnämnd var ett kyrkligt organ reglerat genom regeringsbeslut angående ecklesiastik boställsordning 1932. Därigenom överfördes ansvaret för driften men
  • Unescorådet. Utbildningsdepartementets webbplats Lista över Sveriges ecklesiastik - och utbildningsministrar samt andra statsråd i deras departement Förordning
  • kyrkoherdebeställningen vid Helga Trefaldighet. 1839 blev han utgivare av Ecklesiastik Tidskrift, tillsammans med sina kolleger C. E. Fahlcrantz och A. E. Knös
  • grekiskt sändebud i Paris. Han var därefter upprepade gånger utrikes - ecklesiastik - och statsminister. Deligiannis röstade 1877 för krig och var ministerpresident
  • frågorna om lönereglering för prästerskapet, ecklesiastik boställsordning samt utarrendering av ecklesiastika boställen 1909 1919 ordförande sedan 1917
  • lagmän och häradshövdingar militära för den indelta arméns officerare och underofficerare ecklesiastika för biskopar, präster och en del klockare.

Users also searched:

ecklesiastikbyggnad, ecklesiastiska fullmånen vad är det, eklektisk, vad betyder ecklesiastikminister,

...
...
...