Топ-100
Back

ⓘ Offentlighet ..
                                               

Offentlighet

Begreppet offentlighet saknar en entydig definition. I vanligt språkbruk avses de verksamheter och platser i ett samhälle som är tillgängliga för dess medborgare vilket står i kontrast till det privata. I andra sammanhang kan offentligheten definieras som bärare av den allmänna opinionen men också som statlig representation.

                                     

ⓘ Offentlighet

  • sammanhang kan offentligheten definieras som bärare av den allmänna opinionen men också som statlig representation. Olika definitioner av offentlighet härrör
  • vårdtagarens hem. Offentligt rum Offentlig plats Allmän plats Offentlighet Offentlig person Offentlig sektor Civilsamhället offentlig ordbok i Nationalencyklopedins
  • Offentlig förvaltning, offentlig administration, offentlig tjänst eller civiladministrationen avser förvaltningen av de offentliga tillgångarna, inräknat
  • Konst i offentliga rum, eller offentlig konst, är benämningen för konstverk som finns placerade i lokaler eller på platser som är tillgängliga för allmänheten
  • En offentlig sektor, allmän sektor eller gemensam sektor är den skattefinansierade verksamhet som drivs åt det allmänna, underställt stat, primärkommun
  • Offentliga toaletter i Stockholm så kallade allmänna bekvämlighetsinrättningar stadgades i en förordning första gången år 1792. Då inrättades sammanlagt
  • Detta är en lista över offentlig konst i Varberg. Svensson Roland Enfors, Erik. Några offentliga skulpturer i Varberg Arkiverad från originalet den
  • Statens offentliga utredningar förkortat SOU är en serie med rapporter från 1922 och framåt, kallade betänkanden, från svenska statliga utredningar
  • Offentliga platser i Sverige är enligt 1 kap. 2 Ordningslagen: allmänna vägar, gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas

Users also searched:

...