Топ-100
Back

ⓘ Finlandssvenskt teckenspråk. Det finlandssvenska teckenspråket är ett teckenspråk som tecknas av runt 300 personer, varav cirka 90 har det som modersmål, främst ..
Finlandssvenskt teckenspråk
                                     

ⓘ Finlandssvenskt teckenspråk

Det finlandssvenska teckenspråket är ett teckenspråk som tecknas av runt 300 personer, varav cirka 90 har det som modersmål, främst i södra Finland och i svenska Österbotten. En stor dela av dem är äldre. Dessa personer kommer framför allt från finlandssvenska släkter där svenska är talspråket och har därmed svenska som första skrivna språk.

Den första dövskolan i Finland grundades år 1846 av Carl Oscar Malm som själv var också döv. Sedan dövskolan i Borgå lades ner år 1993, är språkets framtid osäker. Många familjer med döva barn har emigrerat till Sverige på grund av beslutet.

Från och med 2015 har det finlandssvenska och finska teckenspråken har varit skilda språk i Finlands lagstiftning då den nya teckenspråkslag behandlades i riksdagen. Den vetenskapliga konsensusen har varit att de två teckenspråken är skilda redan sedan 2005.

Föreningen Finlandssvenska Teckenspråkiga r.f. började sin verksamhet i 2002.

År 2018 börjades tolkutbildningen i finlandssvenskt teckenspråk på HUMAK Humanistisk yrkeshögskola.

                                     

1. Skillnader och likheter med det svenska teckenspråket

Genom stora kontakter mellan svenska döva och finlandssvenska döva har det finlandssvenska teckenspråket lånat in flertalet ord från det svenska teckenspråket. Den visuella ljudningen med ansiktsuttryck följer svenska språkets ljud. En viktig faktor är också det att Carl Oscar Malm gick i skolan i Sverige och lärde sig det svenska teckenspråket.

I början av Malms skola var bara finska- och svenskalektionerna separata. Alla andra klasser var desamma för alla elever oberoende på deras språkliga bakgrunder.

                                     

2. Litteratur

  • Hoyer, Karin 2012. Dokumentation och beskrivning som språkplanering: Perspektiv från arbete med tre tecknade minoritetsspråk. Diss. Nordica Helsingiensia, 29. Helsingfors: Helsingfors universitet. ISSN 1795-4428. ISBN 978-952-10-7611-4.
                                     
  • Svenskt teckenspråk Finlandssvenskt teckenspråk Amerikanskt teckenspråk Brittiskt teckenspråk Isländskt teckenspråk Nicaraguanskt teckenspråk Norskt teckenspråk
  • uppbyggnad på många olika nivåer. Han har också främjat forskning i finlandssvenskt teckenspråk Hans huvudverk är Handbook of Pragmatics 1995 med senare årliga
  • inhemska språken bedriver forskning i finska, svenska, samiska, finländskt teckenspråk och romani samt med finskan besläktade språk. Språkinstitutet utarbetar
  • kopplade till ett talat språk. Döva amerikaner förstår inte döva britter likaså har svenskar, finlandssvenskar och finnar var sitt separata teckenspråk
  • kulturutskott. Hon var också ordförande för riksdagens nätverk för teckenspråken Nylander är medlem i Rundradions förvaltningsråd, ordförande för Nylands
  • med finska och svenska som nationalspråk. Också samiska, romani och teckenspråk samt de nordiska språken har olika slag av särställning. Olika invandrarspråk
  • Undervisning kan ordnas också på rommani eller teckenspråk Hörselskadade skall vid behov få undervisning på teckenspråk En del av undervisningen kan vara på
  • utöver nationalspråken finska och svenska nämns samiska, romani och teckenspråk i lagstiftningen. Finland har också enligt Europeisk stadga om landsdels
  • teckenspråk, men rättigheter gällande finskt teckenspråk och finlandssvenskt teckenspråk preciseras i andra lagar. De nordiska språken har en särställning

Users also searched:

hur är teckenspråket uppbyggt, när uppfanns teckenspråket, språkrådet teckenspråk,

...
...
...