Топ-100
Back

ⓘ Svenska Akademiens grammatik avser att vara en fullständig grammatik över det svenska standardspråket i deskriptiv lingvistikstradition. Redan vid Svenska Akade ..
                                     

ⓘ Svenska Akademiens grammatik

Svenska Akademiens grammatik avser att vara en fullständig grammatik över det svenska standardspråket i deskriptiv lingvistikstradition.

Redan vid Svenska Akademiens grundande 1786 planerades för en officiell grammatika, men det dröjde över tvåhundra år innan SAG kom i sin första utgåva 1999 bestående av de fyra volymerna:

 • Inledning, bibliografi, register
 • Fraser
 • Satser och meningar
 • Ord

SAG är författad av Ulf Teleman, Staffan Hellberg och Erik Andersson under medverkan av Lisa Christensen, Helena Hansson, Lena Lötmarker och Bo-A. Wendt.

                                     

1. Historik

Redan 1806 beslutade Svenska Akademien om utgivning av en grammatik på svenska, Grundreglorna af den allmänna språkläran, Jacob Borelius översättning av Antoine-Isaac Silvestre de Sacys Principes de Grammaire Générale 1799. Motiveringen var bland annat att "dess utgifvande, hälst då dylika arbeten på Svenska ännu saknades, skulle medföra nytta".

                                     
 • omfånget en tiondel av Svenska Akademiens grammatik och framställningen är förenklad och mindre detaljerad. Svenska Akademiens språklära skrevs av Tor G.
 • Akademien utger också andra böcker om det svenska språket, bland annat Svenska Akademiens grammatik Svenska Akademiens språklära Svenska Akademiens handlingar
 • pronomen är en typ av pronomen, där det man syftar på är obestämt. Svenska akademiens grammatik SAG räknar de indefinita pronomenen till kvantitativa pronomen
 • anses det lämpligt att använda dramatiskt presens sparsamt. I Svenska Akademiens grammatik pekar författarna på några användningsområden för historiskt
 • Ulf m.fl. 1999 Svenska Akademiens grammatik Band 2 Svenska Akademien sid. 614 615 Hultman, Tor G. 2003 Svenska Akademiens språklära. Stockholm:
 • Tillsammans med Ulf Teleman och Erik Andersson är han författare till Svenska Akademiens grammatik SAG Hellberg är ledamot i Vitterhetsakademien. Han har även
 • i uppgörandet av Svenska Akademiens grammatik men även gett ut en egen grammatika Grammatik från grunden: En koncentrerad svensk satslära 1993 Han
 • SAG kan syfta på: Svenska Akademiens grammatik Screen Actors Guild, ett fackförbund i USA för filmskådespelare
 • för svenska som andraspråk. Flera språkvetenskapliga beskrivningar av svenska utgår ifrån centralsvenskan, till exempel Svenska Akademiens grammatik eller
 • beskriver grammatiken i den varietet av svenska språket som kallas standardsvenska eller rikssvenska och är en relativt sen kulturprodukt. Genuina svenska folkmål
 • framför substantivfras att den inte utesluter fraser med pronomen som huvudord. Svenska Akademiens grammatik Nusvensk grammatik Jörgensen Svensson
 • är professor emeritus i nordiska språk och medförfattare till Svenska Akademiens grammatik Teleman spelar althorn och arrangerar musik i blåsorkestern

Users also searched:

svenska grammatik övningar och svar, vad är grammatik,

...
...
...