Топ-100
Back

ⓘ Hexameter är ett sexfotat versmått med fallande rytm. Den femte foten i en versrad är alltid en daktyl och den avslutande sjätte alltid en troké eller en spondé ..
                                     

ⓘ Hexameter

Hexameter är ett sexfotat versmått med fallande rytm. Den femte foten i en versrad är alltid en daktyl och den avslutande sjätte alltid en troké eller en spondé. Daktyl är den vanligaste foten i hexameter.

De tvåstaviga fötter som daktylerna kan växla med skulle i den antika, stavelselängdsbaserade metriken vara spondéer, även om troké tilläts i sjätte foten. I svensk metrik, som bygger på stavelsetryck, har det varit praktiskt att tillåta trokéer också inne i verserna och hexameter brukar för svenskans förhållanden beskrivas som ett versmått med daktyler och trokéer.

Någonstans i versraden skall det normalt finnas en cesur, ett ställe där det vid uppläsning kan kännas naturligt att lägga in en taktvila. Den infaller oftast inuti den tredje foten, så som i versexemplen nedan illustrerat med lodstreck. Den näst vanligaste cesurplaceringen är inuti den fjärde foten.

Hexameter användes ofta i längre berättande dikter, så kallade epos. Några kända epos på hexameter är Iliaden och Odysséen av Homeros och Aeneiden av Vergilius. Svenska författare som använt detta versmått är till exempel Georg Stiernhielm, Runeberg, Tegnér, Erik Johan Stagnelius och August Strindberg. Stiernhielm var med sin Hercules från 1600-talet först ut med hexametern i svenskspråkig litteratur.

                                     

1. Exempel

 • Ur Tegnérs Frithiofs saga
” Vo ro nu/ sat ta i/ hög | kung/ Be le och/ Tor sten den/ gam le där de/ själ va be-/ fallt |, på/ var sin/ sid a av/ fjär den.”
 • Ur Tove Janssons Farlig midsommar
” Räd sla jag al drig har kä nt paus Och ett lej on jag gla deligt na ckar ”
                                     
 • Hexameter är ett 6 - taktigt versmått. De främsta exemplen på dess användning är Homeros Iliaden och Odysséen, Vergilius Aeneiden och Ovidius Metamorfoser
 • med hexameter är uppbyggt av trokéer och daktyler. I sin antika form förekommer pentameter aldrig ensamt utan alltid i par med just en hexameter Tillsammans
 • översätta grekiska och latinska verk skrivna på klassisk meter, såsom episk hexameter eller elegiskt distikon, hade de svårt att få ihop tillräckligt många
 • av musikens sonatform, men har även medtagit ett par längre dikter på hexameter August Strindberg Gunnar Ollén red. 1989 Samlade verk, del 51:
 • vers är ett versmått där slutstavelsen rimmar med huvudcesuren, kan vara hexameter eller pentameter. Den leonidiska versen, som förekommer redan hos klassiska
 • Hermann und Dorothea är ett epos, skrivet i hexameter av Johann Wolfgang von Goethe. Den var en mycket uppskattad bok bland det tyska borgerskapet på
 • vanligaste versraderna kallas: Tetrameter - fyrmått Pentameter - femmått Hexameter - sexmått Jambisk pentameter är med andra ord ett versmått där varje versrad
 • användes främst för processioner. Horatius börjar en av sina dikter på hexameter så här: Ibam forte via sacra, sicut meus est mos. Satir 1: 9 Jag vandrade
 • prokonsul. Han översatte till latin i grekiska och astronomiska lärodikter på hexameter av Aratos och Dionysios Periegetes från grekiska och utarbetade efter
 • böcker är den romerske skalden Ovidius mest kända verk. Den är skriven på hexameter och består av ungefär 250 olika sagor vilka alla har en förvandling, en
 • forngrekiskt versmått som består av två rader. Den första raden är en hexameter och den andra en pentameter. Under antiken, i såväl Grekland som Rom

Users also searched:

vad är en hexameter,

...
...
...