Топ-100
Back

ⓘ Avvikelse och social kontroll ..
                                               

Avvikande beteende

Avvikande beteende eller avvikelse är i ett sociologiskt sammanhang handlingar och beteenden som bryter mot sociala normer, inklusive formellt antagna regler såsom lagar och informella sådana såsom seder och bruk. Sociologer, psykologer och kriminologer studerar fenomenet avvikelser och hur normer uppstår, förändras över tid och efterlevs.

                                               

Normopati

Normopati, är ett begrepp inom psykologi som har myntats av den brittiske psykologen Christopher Bollas. Begreppet används för att beskriva människor som är så fokuserade på att smälta in och anpassa sig till förment förhärskande sociala normer att det blir ett slags mani. En normopat är ofta ohälsosamt fixerad vid att inte odla någon egen individuell personlighet och går i stället i konformismens anda in för att göra exakt vad som förväntas av samhället. Många människor upplever mild normopati under olika perioder av sitt liv, särskilt när de försöker passa in i en ny social situation ell ...

                                               

Social kontroll

Social kontroll betecknar processer och mekanismer som reglerar individers och gruppers beteende så att de handlar i enlighet med samhällets eller den sociala gruppens regler, normer och värderingar. Många mekanismer för social kontroll är interkulturella, men många är också kulturberoende. Ökad social kontroll leder till ökad konformitet, minskad social kontroll leder till opportunism och ytterst anarki. Begreppet används främst på människan, men social kontroll förekommer även inom andra djurgrupper som lever i avancerade sociala strukturer. Individer som inte lyckas integreras, accepter ...

                                               

Social kontrollteori

Social kontrollteori eller kontrollteori är teoribildningar inom kriminologi som menar att brott och försumlighet beror på försvagade, nedbrutna eller frånvaron av sociala band eller socialisationsprocesser som bygger upp ett laglydigt och normkonformt beteende. Kontrollteoretikerna menar att det är människans relationer, åtaganden, värderingar, normer och övertygelser som gör att en individ inte bryter mot ett samhälles lagar och värderingar. Inom kriminologi är kontrollteorierna en ideologiskt konservativ teoribildning som tillhör den positivistiska skolan, nyklassiska skolan och högerre ...

                                               

Socialisation

Se förstatligande för det ekonomiska begreppet. Socialisation, inom sociologin den process genom vilken grupplevande arters individer införlivar omgivningens normer/kultur för att stärka gruppens samlevnad och överlevnadsmöjligheter. Åstadkoms ofta indirekt via kontakt med gruppens medlemmar, det vill säga till stor del omedvetet.

                                     

ⓘ Avvikelse och social kontroll

  • Ej att förväxla med Social kontrollteori. Social kontroll betecknar processer och mekanismer som reglerar individers och gruppers beteende så att de handlar
  • att förväxla med social kontroll Uppslagsordet kontrollteori leder hit. För det ingenjörsvetenskapliga begreppet, se styrteori. Social kontrollteori eller
  • Antisocialt beteende. Avvikande beteende eller avvikelse är i ett sociologiskt sammanhang handlingar och beteenden som bryter mot sociala normer, inklusive
  • i samhället och kopplar den till normopati. Konformism Social norm Social kontroll Avvikande beteende Bollas, Christopher: The shadow of the object
  • Teorin om sociala band eller sociala bandteorin engelska: social bond theory är en teori inom kriminologi och presenterades år 1969 i boken Causes of
  • Se även: Social kontrollteori Kontroll - och tillfällesstrukturteorierna är inom kriminologin ett ideologiskt konservativt alternativ till de progressiva
  • Sociologi Socialpsykologi Teorin om sociala band Teorin om självkontroll Differentiell association Social kontroll Fostran Värdepedagogik Jagsvag Ackulturation
  • föräldrar, släkten och myndigheter om de sociala normerna följs. Indirekt kontroll Den indirekta kontrollen verkställs genom risken för skam och besvikelse hos
  • brottsutvecklingen. Travis Hirschi menar att det är de sociala band som håller oss samman social kontroll som i och med det moderna samhället hamnat i upplösning

Users also searched:

...