Топ-100
Back

ⓘ Debatt ..
                                               

Deplattformering

Deplattformering, från engelska "no platform" och "deplatforming", är en metod att hindra en meningsmotståndare att debattera en fråga eller framföra ett budskap genom att hindra att en plattform fyller sin funktion. Plattformen kan vara en scen avsedd för ett framträdande eller en debatt; ett massmedium som radio, TV eller en tidning; en digital plattform avsedd för publicering eller kommunikation.

                                               

Djävulens advokat

För filmerna med samma namn, se Djävulens advokat film och Djävulens advokat dokumentärfilm. Djävulens advokat är en debattör som i en enig församling tar upp motståndarsidans argument. Begreppet användes först inom romersk-katolska kyrkan där en "djävulens advokat" utses vid disputation om kanonisering. Begreppet tillkom redan på 400-talet. Syftet i detta fall är att framhålla det nya helgonets brister, för att förhindra att någon som inte är värdig kan bli helgonförklarad. Från 1500-talet går denna befattning under namnen Advocatus ecclesiae eller Defensor ecclesiae. Efter ett påbud av K ...

                                               

DN Debatt

DN Debatt är den svenska dagstidningen Dagens Nyheters debattsida. Politiska utspel och nya rapporter presenterads ofta på DN Debatt och refereras sedan i andra medier. Nils Öhman är sedan 2012 redaktör för DN Debatt.

                                               

Falsk balans

Falsk balans är en term som används för att beskriva en debatt eller nyhetsrapportering som är utformad så att båda sidor får komma till tals i lika stor utsträckning och som jämbördiga parter, trots att den ena parten har vetenskapen på sin sida. Detta innebär att man ger oproportionerligt mycket utrymme åt en åsikt, jämfört med fakta.

                                               

Korsettkontroversen

Korsettkontroversen är termen för den offentliga debatten för och emot korsetten som pågick i västerländsk press mellan 1820-talet, då korsetten återigen blev modern efter empirtidens midjelösa mode, och 1920-talet, då korsetten återigen blev omodern genom det nya midjelösa flappermodet efter första världskriget. Från 1500-talet och framåt hade olika former av snörliv använts och kritiserats genom karikatyrer, men det var först på 1800-talet en debatt mellan förespråkare och motståndare kom igång, och en kontinuerlig debatt pågick i pressen genom artiklar och insändare i hundra år.

                                               

Lista över avsnitt av Debatt

Under sommaren 2003 gjordes en specialsäsong med Debatt inför EBU-valet samma höst. Lennart Persson, Katia Elliot och Sverker Olofsson delade på programledarrollerna under denna tid.