Топ-100
Back

ⓘ Omsorg ..
                                               

Omsorg

Omsorg brukar syfta på offentlig omsorg, som barnomsorg, äldreomsorg och funktionshinderomsorg. Med omsorgsarbete avses praktiska sysslor inom dessa områden. Dessa kan involvera såväl fysiska som känslomässiga handlingar, tillsyn, omvårdnad, omtänksamhet och uppmärksamhet. Formell omsorg bedrivs av samhället och är avlönat. Exempel på formell omsorg finns inom barnomsorg, äldreomsorg och insatser till människor med funktionsnedsättningar. Den formella omsorgen regleras av lagar och förordningar. Informell omsorg sker mellan individer och grupper som oavlönat tar hand om och hjälper varandr ...

                                               

Famna

Famna är svensk intresseorgansation för idéburna aktörer inom vård och social omsorg, som återinvesterar eventuellt överskott i verksamheten eller i andra idéburna verksamheter. Bland de dryga 96 medlemsorganisationerna finns exempelvis Stadsmissionerna, Ersta diakoni, Samariterhemmet, Stockholms Sjukhem, ett antal kvinno- och tjejjourer, RFSU,Röda Korset och Förbundet S:t Lukas. Organisationen grundades år 2004 och verksamheten startade 2005. Styrelseordförande sedan 2020 är Stefan Nilsson, direktor för Ersta diakoni. Famnas generalsekreterare sedan augusti 2015 är Ulrika Stuart Hamilton. ...

                                               

Kårkulla samkommun

Kårkulla samkommun är en samkommun som omfattar hela Svenskfinland, och som för medlemskommunernas räkning sköter frågor enligt omsorgslagen, till exempel vård av narkomaner och utvecklingsstörda. Alla 37 svensk- eller tvåspråkiga kommuner är medlemmar. Samkommunen styrs av ett fullmäktige med 58 ledamöter, med särskilda nämnder för Nyland, Åboland och Österbotten. Förvaltningen har postadress i Kirjala, sydost om Åbo.

                                               

Patientlyft

En patientlyft är ett mekaniskt arbetstekniskt redskap som inom vården används för att förflytta rörelsehindrade patienter. Generellt finns tre typer av patientlyftar; mobillyftar, traverslyftar och uppresningslyftar. Idag är traverslyftar de vanligast förekommande och installeras ofta vid nybyggnationer av sjukhus, äldreboenden etc. Till en patientlyft används någon typ av lyftsele, vanligtvis i ett textilt material såsom bomull eller polyester. Lyftselar finns i många olika modeller och utföranden för att passa optimalt i olika lyftsituationer, till exempel lyft till/från säng, till/från ...