Топ-100
Back

ⓘ Militärväsen ..
                                               

American Heroes Channel

American Heroes Channel är en kabel- och satellit-tvkanal som fokuserar på militära och militärhistoriska spörsmål. Kanalen ägs av Discovery Channel och ersatte kanalen Discovery Wings. Discovery Wings var så gott som uteslutande fokuserad på flygtekniska frågor vilket gjort att även många av Military Channels program handlar on flyg. Eftersom Military Channel är en del av Discoverys programutbud visar man även många program som går på nätverkets övriga kanaler, till exempel Discovery Channel. Slogan av American Heroes Channel är "The home of the brave" ung. Hemmet av de modiga. En stor de ...

                                               

Amfibiegranatkastarpluton

Amfibiegranatkastarpluton är en pluton som utbildas inom Amfibiekåren idag för att skjuta indirekt eld med hjälp av 8.1 cm granatkastare m/84. Inom Amfibiekåren är systemet helt fotburet och utgör tillsammans med robotplutonerna amfibiebataljonens understödsplutoner. AmfGRK:a egna utbildningstecken som erhålls efter utbildning till granatkastare heter Loke. Märket är en treudd med ett huvud kring stödbenet, huvudet är till hälften en dödskalle samt till hälften ett människohuvud. Såsom vikingaasen Loke var, till hälften jätte till hälften vålnad. Gude Loke är även plutonens skyddshelgon. G ...

                                               

Civilanställd

Civilanställd är den personalkategori inom statliga uniformskårerna, exempelvis militären och polisen, som inte är att betrakta som militär tjänsteman respektive polisman.

                                               

Civiltjänst

Internationella arbetslag Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Alternative civilian service, 3 juni 2009.

                                               

Cold Response

Cold Response är en serie militärövningar inom Nato-projektet Partnerskap för freds i norra Norge. Cold Response-övningar har hållits 2006, 2007, 2009, 2010, 2012, 2014 och 2016. 2016 deltog cirka 15 000 soldater från 15 länder. År 2016 var över 15 000 soldater från NATO-nationerna samt deras partners Partnerskap för fred på plats, bland annat 2000 svenska soldater fanns på plats. Övningsområdet ligger i Nord Trøndelag i mellersta delen av Norge. Flygövningsområdet ligger inom både svenskt och norskt luftrum, från Bodö till Oslo. Under övningen 2012 havererade ett norskt Herculesplan i nor ...

                                               

Combined endeavour

Combined Endeavour är en interoperabilitetsövning för militära sambandssystem som årligen sker på den tyska militärbasen i Baumholder. Deltagande nationer provar under några veckor sina sambandssystem mot varandra för att fastställa hur interoperabla de är. Resultatet redovisas till testledningen som efter övningen sammanställer alla resultat i en stor databas. Denna databas används sedan för till exempel planering av sambandssystem vid multinationella övningar och internationella insatser.

                                               

Missbruk av förmanskap

Missbruk av förmanskap kallas ett brott som begås i det militära. Detta brott innebär att befäl kommenderar underlydande till något som inte ingår i dennes tjänst. Brottet kan leda till disciplinstraff eller fängelse i högst 1 år. Liknande typ av brott är exempelvis missbruk av urkund.