Топ-100
Back

ⓘ Samhällsförändring ..
                                               

Samhällsförändring

Samhällsförändring är ett omskapande av den sociala ordningen i ett samhälle. Samhällsförändringar innefattar förändringar i naturen, sociala institutioner, sociala beteenden eller sociala relationer. Samhällsförändring kan syfta på begreppet social progression eller sociokulturell evolution, den filosofiska idén att samhällens strävanden styrs av dialektiska eller evolutionära mekanismer. Det kan avse en paradigmatisk förändring i den socioekonomiska strukturen, till exempel att avlägsna sig från feodalism och mot kapitalism. Följaktligen kan det också avse samhällsrevolutioner, sådana so ...

                                               

Accelerationism

Accelerationism är ett begrepp myntat av Benjamin Noys för att beskriva en vänsterstrategi som menade att allt måste bli sämre för att sen kunna bli bättre. Strategin ska ha sitt ursprung i Karl Marxs resonemang kring kapitalismens förmåga att undergräva sig själv genom att till slut ge bränsle åt en revolutionär process och upphäva sig själv. Accelerationisterna menar att man ska snabba på denna process till exempel genom att bejaka teknisk utveckling och den kapitalistiska logiken. Noys var själv kritisk till denna accelerationistiska strategi. Enligt Center mot våldsbejakande extremism ...

                                               

Den svenska synden

Begreppet växte fram i samband med flera svenska filmer som uppmärksammade internationellt för dess nakenhet i en tid då detta ansågs vara kontroversiellt. Den första filmen var Hon dansade en sommar 1951 där huvudpersonens, en ung Ulla Jacobssons, bröstvårtor syns i bilden. Två år senare, 1953, fick Sverige ytterligare uppmärksamhet då Ingmar Bergmans film Sommaren med Monika kom där med oskyddat tonårssex utanför äktenskapet. Andra filmer var Jag är nyfiken – en film i gult 1967, Jag – en oskuld 1968.som havets nakna vind 1968 och Maid in Sweden 1971. Det var i den sistnämnda som den ste ...

                                               

Digitalisering

Digitalisering avser ursprungligen och i tekniska sammanhang omvandling från analog till digital representation av information med nollor och ettor, exempelvis genom sampling av ljud och mätsignaler eller genom skanning av bilder. På senare tid avser informationsdigitalisering även manuell avskrift av dokument, avritning av ritningar med digitaliseringsbord samt maskinläsning av text, i syfte att kunna lagra, överföra eller bearbeta informationsinnehållet med datorer eller annan digitalteknik. Digitalisering av engelskans digitalization har börjat användas i överförd betydelse inom samhäll ...

                                               

Protest

En protest är ett uttryck för eller emot en ståndpunkt rörande en viss företeelse. Det kan vara mot nästan vad som helst, men oftast kommer en protest på ett tidigt stadium för att förhindra att någonting genomförs.

                                               

Reform

Reform innebär omforma, omgestalta, förbättra och förändring till ett nytt och bättre tillstånd i samhället. En reform är en förändring som föregåtts av en utredning och sedan genomförs på basen av utredningen, till skillnad för revolution som häv. I dagligt tal talas det om politiska reformer som genomförs i olika parlamentariska församlingar i världens länder. Motsatsen till reform är reaktion.

                                               

Samhällskollaps

En samhällskollaps när ett komplext samhälle bryter samman. Detta kan ske relativt snabbt och abrupt, såsom i fallet med mayakulturen, eller mer gradvis såsom skedde med det romerska riket. Studiet av samhällen som kollapsar kan ske inom discipliner såsom historia, antropologi, sociologi, statsvetenskap, och på senare tid komplexitetsteori.

                                               

Sexuella revolutionen

Sexuella revolutionen eller den sexuella frigörelsen som den också kallas för är en benämning på en social rörelse baserat på de händelser i västvärlden som sedan 1950-talet inneburit att normbildningen rörande sexualitet förändrats. En föregångare fanns kortvarigt på 1920-talet. En förutsättning för den sexuella revolutionen var legaliseringen av preventivmedel, mer acceptans gällande homosexualitet, pornografi, offentlig nakenhet och liberalare abortlagar, även om flera länder som anses berörda av "revolutionen", bl.a. i Östeuropa och Latinamerika, fortfarande har hårda begränsningar kri ...

                                               

Teknologisk arbetslöshet

Teknologisk arbetslöshet är höjd arbetslöshet som orsakas av teknologiska förändringar. Debatten om detta har pågått ända sedan den tidiga industrialismen och det har hela tiden funnits två huvudläger. De som menar att teknikutvecklingen inte orsakar långsiktigt höjd arbetslöshet och de som menar att arbetslösheten ökar långsiktigt på grund av tekniken. Under senare decennier och framförallt under 2010-talet har denna debatt tilltagit, efter flera rapporter om att automatisering och artificiell intelligens under de närmsta åren och decennierna kommer att medföra att många jobb försvinner. ...

                                     

ⓘ Samhällsförändring

  • Samhällsförändring är ett omskapande av den sociala ordningen i ett samhälle. Samhällsförändringar innefattar förändringar i naturen, sociala institutioner
  • Samhällsomvandlingen kan avse: Samhällsomvandlingen av Kiruna Samhällsomvandlingen av Malmberget Samhällsförändring
  • civilt motstånd och fredligt motstånd Civil olydnad är en metod för samhällsförändring Det är en form av aktivism som går ut på att öppet och utan våld
  • Solberg, och far till artisten Nils Jansson, känd som Kung Henry Samhällsförändring och sammanslutningsformer - Det frivilliga föreningsväsendets uppkomst
  • socialistiska, inklusive socialdemokratiska, rörelsers strävan efter samhällsförändring se exempelvis reformen för åtta timmars arbetsdag som genomfördes
  • Nätverket SIP, Samhällsförändring i praktiken, är en svensk paraplyorganisation som har sin bas i Växjö. Inom organisationen finns fyra juridiska organisationer
  • Engell Annika Spalde Pelle Strindlund: Ickevåld Handbok i fredlig samhällsförändring Karneval 2008. Plogbillsrörelsen Svenska freds - och skiljedomsföreningen
  • Sörlin. Boken är en skildring av Malmberget som genomgår en omfattande samhällsförändring till följ av den utvidgade gruvbrytningen. Hans senaste bok Betraktelser Transitions
  • det rådande samhällssystemet. Under 1800 - talet anammades tanken på samhällsförändring genom revolution av företrädare för socialistiska ideologier. Karl
  • hålla ihop samhället och dess gemenskaper och för att bidra till samhällsförändring En ideell organisation är en organisation som verkar utan kommersiella

Users also searched:

...