Топ-100
Back

ⓘ Finlandssvensk litteratur är litteratur på svenska skriven av finlandssvenskar – i regel utgiven i Finland. Den har en lång historia, med namn som Johan Ludvig ..
Finlandssvensk litteratur
                                     

ⓘ Finlandssvensk litteratur

Finlandssvensk litteratur är litteratur på svenska skriven av finlandssvenskar – i regel utgiven i Finland. Den har en lång historia, med namn som Johan Ludvig Runeberg och Tove Jansson. Ofta inkluderas även åländsk litteratur i begreppet.

                                     

1.1. Historik Bakgrund

Fram till 1809 var Finland en del av Sverige och skriftspråken som användes var mer eller mindre de samma. I samband med den lutherska reformationen översatte Mikael Agricola bibeln till finska och skapade därigenom ett mer eller mindre standardiserat finskt skriftspråk, men utgivningen på finska var ytterst blygsam. Den bildade klassen i Finland var till stor del svenskspråkig och bildade finskspråkiga verkade i allmänhet på svenska. Under 1800-talet uppstod en nationell väckelse, och fennomanin; många svenskspråkiga familjer lärde sig finska och det uppstod också en finskspråkig litteratur i Finland. Många av de svenskspråkiga behöll dock sitt språk och den finlandssvenska litteraturen har hållits livskraftig.

                                     

1.2. Historik 1800- och 1900-talet

Viktiga namn från 1800-talet är Johan Ludvig Runeberg, Zacharias Topelius och Josef Julius Wecksell.

Edith Södergran, Runar Schildt, Elmer Diktonius, Bo Carpelan och Märta Tikkanen blev några av de större 1900-talsnamnen. Inom barnliteraturen var Lisa Cawén, Nanny Hammarström, John Berg och Viola Renvall viktiga författare under första halvan av 1900-talet. Den internationellt mest kända av barnboksförfattarna blev dock Tove Jansson, främst genom berättelserna om Mumintrollen.

                                     

1.3. Historik Senare produktion

Romanproduktionen är relativt omfattande i det finlandssvenska området. Författare som Kjell Westö, Tua Forsström, Peter Sandström och Monika Fagerholm är kända också i Sverige, och bland nyare namn finns Karin Erlandsson och Maria Turtschaninoff.

                                     

2. Förlag

Om antalet finlandssvenska författare har varit stort, är antalet förlag något mindre. 64 finlandssvenska förlag listades i 2014 års finlandssvenska bokkatalog, men de allra flesta är små förlag. På 2010-talet är Schildts & Söderströms det helt dominerade förlaget, sedan Schildts grundat 1913 och Söderströms förlag grundat 1893 slogs samman 2012.

Bland övriga förlag kan nämnas Förlaget M, Fontana Media, Scriptum, Förlag PQR baserat på Åland, Svenska litteratursällskapet i Finland, Åbo Akademis förlag och Litorale.

                                     

3. Statistik

Den finlandssvenska litteraturen verkar i ett land med en stark förlagsnäring, där mängden utgivna boktitlar per invånare är den största inom EU. Utmärkande för finländsk bokutgivning generellt är också att endast 1 av 5 utgivna böcker är översatta titlar. Dessutom är en relativt stor del av utgivningen facklitteratur.

Däremot ges det allra mesta i Finland ut på finska. 2005 gavs knappt 14 000 bokutgåvor skön- och facklitteratur ut i Finland, varav endast omkring 5 procent trycktes på svenska. Detta är dock något mer än den finlandssvenska andelen av befolkningen. På 1930-talet var utgivningssituationen något annorlunda; då skedde en knapp femtedel av utgivningen på svenska. 2005 var däremot drygt var femte Finlandsutgiven bok på annat språk än finska eller svenska mot var tionde bok på 1930-talet.

                                     

4. Litteratur

 • Ekman Michel, red 2014. Finlands svenska litteratur 1900-2012. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, 0039-6842 ; 783. Stockholm: Atlantis. ISBN 9789173536882
 • Strandén, Tiia 2013/2014. på engelska Cool Swedish Titles from Finland 2013/2014 Special Issue of Swedish Book Review: ss. 3–6. ISSN 0265-8119.
 • Warburton, Thomas 1984. Åttio år finlandssvensk litteratur. Stockholm: Alba. ISBN 91-7458-648-3
                                     

5. Externa länkar

 • Books from Finland 1967–2015 Online Archive, finländsk finsk och finlandssvensk bokkatalog, läst 20 augusti 2020
 • Bokkatalogen 2019, aktuell finlandssvensk bokkatalog, läst 20 augusti 2020
                                     
 • För finlandssvensk litteratur se även Svensk litteratur Finsk litteratur omfattar all litteratur skriven på finska språket, oavsett författarens medborgarskap
 • Svensk litteratur omfattar all litteratur som nedtecknats på det svenska språket, således även bland annat åländsk och finlandssvensk litteratur Den svenska
 • all litteratur skriven på det svenska språket inclusive finlandssvensk litteratur Litteratur ges ut också på de samiska språken och romani samt på olika
 • Ej att förväxla med Sverigefinnar eller Finlandssvenska Finlandssvenskar i singularisform: finlandssvensk är den etniska minoriteten av svenskar med
 • de mest uppmärksammade böckerna i modern finlandssvensk litteratur Romanen handlar om den finlandssvenska familjen Bexars öden och utspelar sig från
 • Modernismen inom litteraturen kännetecknades av formexperiment, fri vers och avancerad berättarstruktur. De extrema formexperimenten på bekostnad av verklighetstrogenhet
 • bygdemål Byrallor och skapade därmed en helt ny genre inom finlandssvensk litteratur folklivsskildringen. Ett urval, Livsbilder och skämthistorier
 • Akademi 1988 och i finlandssvensk litteratur vid Helsingfors universitet 1992 1995. Hon innehade som vikarie professuren i nordisk litteratur vid Helsingfors
 • Hedman är även verksam som frilanskolumnist och kritiker av finlandssvensk litteratur i Vasabladet och ett flertal andra tidningar och tidskrifter.

Users also searched:

finlandssvensk författare 1914 - 2001, finlandssvensk författare, finlandssvensk kvinnlig författare, finlandssvenska författare barnböcker, finsk författare,

...
...
...