Топ-100
Back

ⓘ Sociala koncept ..
                                               

Förnedring

Förnedring innebär att en person eller grupp fråntas ära eller heder. Den kan ske frivilligt, men är i allmänhet påtvingad. Personer kan förnedras genom att utsättas för, eller tvingas utföra, handlingar som inte nödvändigtvis är farliga för liv och hälsa, men som är tabu eller framkallar äckel. Några situationer som kan upplevas som förnedrande är nakenhet, förolämpningar, avlägsnande av insignier eller andra synliga statussymboler, sexuella handlingar, smuts, kroppsliga utsöndringar, tvångsmatning, attribut som tillhör barn eller djur avhumanisering, begränsad rörelsefrihet, eller uttryc ...

                                               

Förtryck

Förtryck är tillstånd där en starkare part orättvist utövar sin makt på en svagare part. Termen förtryck används ofta för att beteckna hur en grupp hålls nere med hjälp av maktbefogenheter eller med oberättigat våld. När sådant förtryck sker under legitimerade former, brukar man tala om "systematiskt förtryck".

                                               

Lydnad

                                               

Politisk frihet

Politisk frihet är ett centralt begrepp i historieämnet och politisk historia och en av de viktigaste funktionerna i ett demokratiska samhälle. Politisk frihet beskrivs som frihet från förtryck eller tvång. Friheten kan tolkas som en negativ eller positiv frihet beroende på vilken utgångspunkter man har.

                                               

Ressentiment

Ressentiment är ett begrepp, som först infördes av filosofen Søren Kierkegaard, för att senare hos Nietzsche beskriva ett känsloläge hos individer, som anser sig förorättade eller underlägsna. Det uttrycks sällan öppet och yttrar sig i avundsjukt förakt för mäktiga, rika eller friska människor och ibland i en uppvärdering av fattiga och svaga. Ressentiment uppkommer hos disponerade personer efter motgångar och misslyckanden och utgör en öm punkt komplex som leder till överstarka reaktioner på liknande upplevelser. Sådana kan fungera som nyckelupplevelser och utlösa vanföreställningar som t ...

                                               

Rättighet

Rättighet är ett begrepp som används både inom filosofin och juridiken. Man brukar skilja mellan ”naturliga” och ”konventionella” rättigheter. De naturliga betraktas då som givna av "sunt förnuft" eller någon sorts metafysisk högre instans och de konventionella är de hävdvunna rättigheter, som av vissa filosofer antas utgå från dessa naturliga rättigheter. I Sverige har den etablerade åsikten inom den akademiska världen, påverkad av bl.a. Uppsalaskolan, varit att inga preexisterande rättigheter finns, det vill säga att till exempel äganderätten inte finns. Det som finns är vissa rättighete ...

                                               

Öppet samhälle

Det öppna samhället är ett begrepp, som introducerades av den franske filosofen Henri Bergson år 1932. Det öppna samhället kännetecknas bland annat av politisk representation och politisk transparens. Det ingår i en liberal demokrati med yttrandefrihet och andra politiska friheter. Alla totalitära eller auktoritära samhällen är slutna samhällen. Nu för tiden är begreppet känt även i formen given av filosofen Karl Popper som 1945 utkom med boken Det öppna samhället och dess fiender. År 1947 grundade Popper med sin nära vän Friedrich Hayek, samt Milton Friedman, Ludwig von Mises med flera, g ...