Топ-100
Back

ⓘ Socioekonomi ..
                                               

Bidrag

Ett bidrag eller kontribution är något som ges för att fylla ett behov. I många sammanhang avser bidrag något som fyller endast en del av behovet medan sådant som fyller hela behovet kan ha andra namn såsom underhållsbidrag eller understöd.

                                               

Bussning av elever (desegregering)

Bussning var en reform för desegregering, som nyttjades av vissa skoldistrikt i flera av USA:s delstater, i linje med medborgarrättsrörelsens strävanden, några år efter domstolsutslaget Brown mot skolstyrelsen i maj 1954. Metoden gick ut på att genom en central myndighet, oftast delstats- eller countymyndigheter, transportera barn från förment välbärgade och välutbildade områden till sämre renommerade skolor på större avstånd och tvärtom; detta för att blanda barn från olika socioekonomiska bakgrunder i högre utsträckning inom det offentliga utbildningsväsendet och därmed förhindra att vis ...

                                               

Understöd

Understöd är en form av ekonomisk eller praktisk hjälp, som efter behovsprövning kan lämnas till personer eller verksamheter för täckande av dessas försörjnings- eller vårdbehov, normalt utan krav på annan motprestation än att uppfylla de stadgade kraven för att tillhöra understödets avsedda målgrupp.

                                     

ⓘ Socioekonomi

  • Socioekonomisk indelning är det sätt som samhällsstatistiker indelar ett lands befolkning i socioekonomiska grupper vilket kan sägas vara statistikens
  • begreppets användning. Pierre Bourdieu sammankopplade begreppet med socioekonomi och jobb för att beskriva en människas utsatthet på arbetsmarknaden liksom
  • bägge områdena av samma stadsdel, trots stora skillnader i bebyggelse, socioekonomi och andelen invånare med utländsk bakgrund. Områdena åtskiljs av naturområdet
  • respekt snarare än exkluderande kriterier som kriminalitet, sjukdomar, socioekonomi med mera. Genom Djurgårdens IF Fotbolls representationslag och supportrar
  • Henstad är en stadsdel i nordvästra Karlstad. Området består till största del av villor och avgränsas i väster av riksväg 61, i norr av I2 - skogen och i
  • Ett bidrag eller kontribution är något som ges för att fylla ett behov. I många sammanhang avser bidrag något som fyller endast en del av behovet medan

Users also searched:

...