Топ-100
Back

ⓘ Samhällsstruktur ..
                                               

Digital klyfta

Digital klyfta är ett begrepp för att beskriva avståndet mellan de som nyttjar och tar till sig ny teknik och de som inte har tillgång till eller kunnande att nyttja ny digital teknik. Framförallt handlar det om tillgång till internet, men även om till exempel digital-TV, mobiltelefoner och datorspel. Nu förutsätts så mycket av samhällets tjänster tillhandahållas via digitala media att den som inte har tillgång kan betraktas som diskriminerad eller kan inte erbjudas tjänster på likvärdiga villkor. Banktjänster och medlemskortstjänster i handeln är två områden där man idag får en högre serv ...

                                               

Facilitet

Facilitet kan vara en inrättning eller andra ting som inhyser nånting; en plats där man kan ha verksamheter. Själva platsen eller verksamheten underlättar för något annat. Det kan också vara en vana eller strategi som gör något bättre, lättare eller bidrar till frånvaron av problem. Exempel på faciliteter är institutioner som är upprättade för att fylla en funktion i samhället eller affärslivet. Husbyggnader eller byggnadskomplex brukar ses som faciliteter i sig. De är artefakter som bara genom sin förmåga att hålla kvar rumstemperad luft underlättar för en rad verksamheter, speciellt i et ...

                                               

Generationsordning

Generationsordning är ett uttryck som används för att synliggöra vuxna individers strukturella överläge i förhållande till barn, men också andra skillnader generationer emellan.

                                     

ⓘ Samhällsstruktur

  • fastställda privilegier och skyldigheter Treståndsläran en kristen samhällsstruktur Marknadsstånd en portabel anordning som en marknadsförsäljare använder
  • En järntriangel är en samhällsstruktur med samverkan mellan minst tre parter: något privat särintresse, en eller flera politiker, och en eller flera myndigheter
  • visserligen inte var Natoländer men som hade nära samarbete med dessa och en samhällsstruktur som också liknade dessa. Under tiden från andra världskriget och fram
  • som förutsätter att ett samhälles teknik driver utvecklingen av dess samhällsstruktur och kulturella värden. De viktigaste företrädarna för teknisk determinism
  • och sin statusmässigt underordnade clientus mycket viktigt för samhällsstrukturen Begreppet kan även användas på grupper av varierande storlek, exempelvis
  • Generalplan är i Finland ett instrument med vilket en kommun kan styra samhällsstrukturen och markanvändningen samt samordna funktioner i en eller flera kommuner
  • Littunen översättning Nils Holmqvist, Almqvist & Wiksell, 1962 Samhällsstruktur och sociala spänningar översättning Bertel Kihlman, Almqvist & Wiksell
  • klasser: jordbrukare, krigare, präster och lärda. Vid 600 - talet hade en samhällsstruktur uppstått där en liten privilegierad samhällsklass dominerade den stora
  • riktning inom litteratur, konst och film. Socialrealismen kritiserar samhällsstrukturen genom att skildra misären i samhället. Sverige har haft en viktig
  • förtryckta. Med kapitalismens fall, i ett socialistiskt samhälle, kommer samhällsstrukturen förändras så pass att kvinnors situation drastiskt kommer att förbättras
                                               

Slumvärd

Slumvärd är en nedsättande benämning på fastighetsförvaltare, i allmänhet frånvarande förvaltare, som försöker maximera vinsten genom att minska utgifterna på underhåll, ofta i förfallande områden. Stor bostadsbrist gör det möjligt för slumvärdar att ta ut en högre avgift bostaden än marknadsvärdet och med kraftigt stigande fastighetspriser påverkar inte kortsiktigt eftersatt underhåll prisstegringen.

Users also searched:

...