Топ-100
Back

ⓘ Politik ..
                                               

Politik

Politik betyder ursprungligen statskonst, och avser som regel alla de åtgärder och handlingar som hör till det allmänna livet, och inrymmer allt från diskussioner om offentliga angelägenheter till statlig verksamhet och organisation. Å ena sidan menas makthavares principer och målsättningar, å andra sidan menas de aktiviteter som verkställer eller angår statens styrelse. Fokus för politiken är ofta olika intressegruppers förhållanden. Ordet politik har sin etymologiska rot från sanskrit, pur, borg, och har samma stam som orden polis och -pol i metropol. Det är bildat från grekiskans τὰ πολ ...

                                               

Bright Shiny Object

Ett Bright Shiny Object, förkortat BSO, är ett uttryck för medias dragning till ytliga, rubrikvänliga och klicklockande händelser som ofta är av pseudokaraktär. De är nästan aldrig av någon egentlig betydelse i det långa loppet men har förmågan att stjäla nästan all uppmärksamhet och skymma viktigare frågor och större sammanhang. De gör det också svårt att behålla proportionerna. Vissa menar att det är mediedramaturgins sämsta sida. BSO är vanligt förekommande under politiska valkampanjer i USA där de genereras av kandidaternas kampanjer. De fungerar som ett bete för media för att dra uppm ...

                                               

Genus deliberativum

Genus Deliberativum är ett av de tre klassiska tal-genrerna inom retoriken och innefattar att råda eller avråda. Man säger också att det innefattar den politiska delen av talekonsten.

                                               

Gröna studenter

Gröna Studenter bildades våren 2002 och är den nyaste förgreningen av den s.k. gröna rörelsen. Miljöpartiet de grönas partikongress 2005 antog den 8 maj Gröna Studenter som det officiella studentförbundet för Miljöpartiet.

                                               

Kandidatförsäkran

Kandidatförsäkran eller valetiska riktlinjer är en överenskommelse som upprättas mellan kandidat till en politisk befattning och dennes parti. I Sverige har Moderaterna och Socialdemokraterna länge haft krav på att de som kandiderar för partierna ska skriva under en kandidatförsäkran. I Storbritannien har BNP använt sig av obligatoriska kandidatförsäkran. Syftet kan vara hålla ihop partiets valkampanj, försäkra sig om att de som är kandidater delar partiets politik och grundläggande värderingar och att de inte har en bakgrund som kan skada partiet. Betydelsen av kandidatförsäkran är främst ...

                                               

Polandball

Polandball, även känt som countryball, är en användargenererad internetmem som har sitt ursprung från /INT/-sidan på det tyska bildforumet Krautchan.net under senare delen av 2009. Memen manifesteras i ett stort antal webbserier där länder presenteras som sfäriska personas som ofta interagerar med dålig engelska, driver med nationella stereotyper och internationella relationer.