Топ-100
Back

ⓘ Fritid ..
                                               

Fritid

Fritid kallas den del av dygnet och veckan som inte upptas av arbete, måltider och sömn. Fritid är således i strikt mening all den tid som en person förfogar över själv. I praktiken är den upplevda fritiden avsevärt mindre när en stor del av tiden åtgår för hushållsarbete och resande till och från arbete eller fritidsaktiviteter. Brist på upplevd fritid kan orsaka symptom av stress och trötthet, vilket fått till följd att från år 2004 förekommer friskvård som av läkare förskriven åtgärd, till exempel fysisk aktivitet på recept FaR. I föreläsningar och litteratur om stressrelaterade sjukdom ...

                                               

Civilsamhället

Civilsamhället utgörs av den "tredje sektor" av samhället, som är åtskild statsapparaten och näringslivet och i stället innefattar familjen och den privata sfären. Exempel på aktörer inom det civila samhället är samverkande individer och olika idéburna sammanslutningar såsom hembygdsföreningar, ideella föreningar, idrottsföreningar, koloniträdgårdar, kyrkan, privata stiftelser, studieförbund och välgörenhetsorganisationer. Civilsamhället spelar en viktig roll i att utbilda medborgare i praktisk demokrati, men det är inte så enkelt som att människor som engagerar sig i föreningar automatisk ...

                                               

Fritidskurs

En fritidskurs är en typ av utbildning som är en hobby, snarare än att ha anknytning till skola eller arbete. En kurs på fritiden går man för att skapa nya intressen eller fördjupa sig inom ett redan befintligt intresse. En fritidskurs kan även ge kunskaper som kan användas i andra sammanhang och ge ett försprång i till exempel skola eller i jobbsituationer. Det som kännetecknar en fritidskurs är kombinationen av nöje och utveckling. Vanliga fritidskurser i Sverige är kurser inom dans, foto, språk och musik. En aktiv fritid ger människor ökad kreativitet och större livsglädje.

                                               

Fritidshem

Fritidshem, i dagligt tal ofta kallat fritids eller fritis, är en plats där yngre skolbarn i Sverige kan vara på dagarna före och efter skolan, när föräldrarna är på arbetet, studerar eller om barnet har särskilda behov. Fritidshem är ofta öppna även på skollov. Alla kommuner i Sverige är skyldiga att erbjuda fritidshem för elever i kommunens förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Elevens hemkommun är även skyldig att erbjuda fritidshem om eleven går i fristående skola som inte har fritidshem. Kommunen måste erbjuda fritidshem till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år. F ...

                                               

Ideell

Ideell verksamhet är verksamhet som bedrivs utan vinstintresse för ett gott allmännyttigt syfte. Arbetet kan ske i ideella föreningar eller privat, i informella nätverk eller tillfälliga sammanslutningar utan formell status. Direkta privatekonomiska vinster förknippas inte med begreppet, men den ideella verksamheten kan inbegripa medelanskaffning, ibland i forma av företagsverksamhet, och kostnadsersättning och t.o.m. lön kan utbetalas för delar av verksamheten. Ideella insatser kan vara komplement till andra verksamheter, till exempel skolmormor/skolmorfar, volontärarbete för äldre, diako ...

                                               

Ideell sektor

Ideell sektor är ett samlingsbegrepp för de insatser inom samhället som utförs som ideellt arbete. Den ideella sektorn kan ses i ett bredare perspektiv genom begreppet social ekonomi. Namnet är inte väletablerat utan oftast används andra namn som frivilligsektorn, föreningslivet och dylikt. Den ideella sektorn utgör tillsammans med de idéburna organisationerna den tredje sektorn, vid sidan av den offentliga sektorn och den privata sektorn. Ibland räknas ideellt arbete till den informella sektorn, men detta är omtvistat. Ofta sker en sammanblandning av begreppen ideell verksamhet och idébur ...

                                               

Tredje sektorn

Tredje sektorn är ett begrepp som refererar till en uppdelning av samhället i olika sektorer som har olika identitet och funktioner. En vanlig ordning i detta sammanhang är att dela upp samhället i följande sektorer: Första sektorn är staten. Andra sektorn är den privata sektorn (inklusive alla olika sammanslutningar vars grundläggande drivkraft och syfte är att ge avkastning på insatt kapital. Tredje sektorn: består av idéburna organisationer, social ekonomi i vilken ekonomiska föreningar och kooperativa företag ingår, vissa stiftelser, samt det civila samhället.

                                     

ⓘ Fritid

 • Fritid kallas den del av dygnet och veckan som inte upptas av arbete, måltider och sömn. Fritid är således i strikt mening all den tid som en person förfogar
 • Arbete & fritid ibland även Arbete och fritid och Arbeteåfritid, var en svensk musikgrupp som brukar räknas till proggrörelsen. Arbete & fritid bildades
 • att förväxla med Arbete & fritid 1973 Arbete och fritid även kallad Esso, är den svenska proggruppen Arbete & fritids självbetitlade debutalbum
 • Arbete & fritid är ett självbetitlat studioalbum av den svenska proggruppen Arbete & fritid utgivet på skivbolaget MNW 1973 skivnummer MNW 39P MNWCD
 • The Sims 2: Fritid engelska: The Sims 2 FreeTime är det sjunde expansionspaketet till The Sims 2. I Sverige släpptes spelet den 28 februari, 2008. I
 • Fritiden var en utställning som arrangerades sommaren 1936 av staden Ystad och Svenska slöjdföreningen. Det skedde inför införandet av semesterlagen som
 • Arbete & fritids andra LP är den svenska proggruppen Arbete & fritids andra studioalbum, utgivet på Sonet Records 1971 skivnummer SLP 2526 A Strumpsläng
 • Ordbok Fritiden kan syfta på: Fritiden utställning en utställning 1936 i Ystad Värdshuset Fritiden en amerikansk musikalfilm från 1942 i regi av
 • Värdshuset Fritiden engelska: Holiday Inn är en amerikansk musikalfilm från 1942 i regi av Mark Sandrich. I huvudrollerna ses Bing Crosby, Fred Astaire
 • Arbete & fritid utgivet på SR Records 1972 skivnummer RELP 1149 SR Skivan spelades in live samma år på Uppsala Stadsteater. Arbete & fritids bidrag
 • svenska proggruppen Arbete & fritid utgivet på skivbolaget MNW 1979 skivnummer MNW 92P Alla låtar är skrivna av Arbete & fritid A Harmageddon Boogie

Users also searched:

...