Топ-100
Back

ⓘ Sjukvård ..
                                               

Sjukvård

Sjukvård är verksamheten att professionellt omhänderta sjuka och skadade. För lättare sjukdomar och skador kan vuxna i allmänhet vårda sig själva. Det benämns då egenvård.

                                               

Allmänmedicin

Allmänmedicin ett kliniskt område som med primärvården som bas ansvarar för att tillhandahålla den initiala vården utanför sjukhus både hos enskilda patienter och i en avgränsad befolkning, samt att vid behov hänvisa patienter vidare. En specialist i allmänmedicin allmänläkare arbetar ofta som husläkare, distriktsläkare eller familjeläkare. Läkaren ansvarar för att bedöma patientens allmänna hälsotillstånd, göra utredningar, ställa diagnos och behandla allt från enklare åkommor till svårare och kroniska sjukdomar. Om läkaren bedömer att patientens tillstånd kräver utredning eller behandlin ...

                                               

Barfotamedicin

Barfotamedicin är en västerländsk omskrivning för traditionell hälso- och sjukvårdstjänst som förekommer i vissa fattiga länder och utsatta områden. Mycket av den hälso- och sjukvård som existerar utförs av barfotaläkare med liten, om ens någon, kännedom om den vård som den industrialiserade världen betraktar som modern skolmedicin. De har dock oftast goda kunskaper om det som betraktas som alternativmedicin med medicinalväxter, akupunktur och annat. Hälsovårdsproblemen i utvecklingsländerna kan hänföras till brister inte minst avseende vatten, livsmedel och hygien jämte ekonomisk obalans. ...

                                               

Blodbuss

Blodbussen har som uppgift att nå blodgivare genom att finnas tillgänglig på platser utanför blodcentralerna och sjukhusen i Sverige, till exempel på företag, skolor och evenemang. Där kan nya och återkommande blodgivare lämna blod.

                                               

Centraldispensär

Centraldispensär, en öppenvårdsmottagning för kontroll av tuberkulos. Har numera ersatts av lungmottagningar vid sjukhusen. Enligt tuberkulosförordningen 1939 SFS nr 113 var varje läkare skyldig att anmäla tuberkulosfall, även dödsfall, till distriktsdispensären i distriktet där den sjuke hörde hemma. Register över anmälda fall fördes både vid distrikt- och centraldispensärer.

                                               

Centralgas

Centralgas används inom sjukhus och stora verkstäder för att minimera användandet av gastuber i nära anslutning till arbetsytan. På varje avdelning finns det tryckmätare och nödavstängningsknappar. Det finns även backupsystem om haveri skulle uppstå eller man måste utföra underhåll.

                                     

ⓘ Sjukvård

  • Se även: Vård folktro Sjukvård är verksamheten att professionellt omhänderta sjuka och skadade. För lättare sjukdomar och skador kan vuxna i allmänhet
  • betydelser Hälso - och sjukvård är de åtgärder för att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador, och omfattar därför såväl sjukvården och hälsovården
  • Göteborgs Sjukvård Göteborgs stads landstingsverksamhet, var innan 1999 den organisation inom Göteborgs kommun som ansvarade för sjukvården Kommunen
  • I Sverige bedrivs sjukvården främst av regionerna tidigare kallade landsting som har ett generellt ansvar och mandat att bedriva omfattande sjukvårdsverksamhet
  • Sjukvårdare är en generell term för en person som är involverad i sjukvård speciellt inom räddningstjänsten. Sjukvårdare är inte samma sak som sjuksköterska
  • I USA finns många olika institutioner för sjukvård och sjukförsäkring. De flesta sjukförsäkringarna i USA är privata. Några offentliga sjukförsäkringar
  • Sjukvården i Stockholms län domineras av de verksamheter som drivs på uppdrag av Region Stockholm, som liksom övriga regioner i landet har ansvar för den
  • Ansvarsnämnden för djurens hälso - och sjukvård är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som prövar frågor om disciplinpåföljd samt vissa andra frågor
  • Ålands hälso - och sjukvård ÅHS ansvarar för den offentliga hälso - och sjukvården på Åland. ÅHS bildades 1 januari 1994 genom en administrativ reform
                                               

Kombika

Kombika är ett kundregister över samtliga aktuella vårdenheter i Stockholms läns landsting. Namnet är härlett från komb inerad i nrättning, k linik och a vdelningskod. Koderna används för att identifiera en vårdenhet ner till lägsta nivå, det vill säga ner till avdelning och mottagning. Koden är uppbyggd av inrättningskod, klinikkod och avdelnings-/mottagningskod.

                                               

Patienttelefon

Möjligheten för en inlagd patient på ett sjukhus, att få en egen telefon med tillhörande telefonnummer vid sin sängplats. Telefonen klara att ta emot samtal likväl som att ringa ut på. Inkommande samtal spärras dock ofta mellan klockan 21:00 och 07:00. Patienten betalar sina egna samtal och ofta en abonnemangsavgift.

Users also searched:

...