Топ-100
Back

ⓘ Halländska är de dialekter inom svenska som talas i landskapet Halland. Södra Halland anses tillhöra det skånska språkområdet, och är sålunda historiskt sett en ..
Halländska
                                     

ⓘ Halländska

Halländska är de dialekter inom svenska som talas i landskapet Halland. Södra Halland anses tillhöra det skånska språkområdet, och är sålunda historiskt sett en östdansk, alternativt sydskandinavisk dialekt. Halländskan närmar sig i dialektområdets nordliga delar västgötska och Göteborgska.

                                     

1. Kännetecken

I likhet med andra östdanska/sydsvenska dialekter har konsonanterna p, t, k efter lång vokal i nästan hela landskapet övergått till b, d, g sv. kaka → kaga. Typiskt för sydhalländsk dialekt är att bokstaven r vokaliseras, alltså att den ersätts av en vokalglidning diftong, gurkburk → guekbuek. Detta är inte lika tydligt i nordhalländsk dialekt, som mer liknar götalandsdialekterna i detta avseende. Liksom i skånemålen diftongeras flera vokaler, men vilka vokaler som diftongeras och hur detta sker varierar. Ett tydligt särdrag är diftongeringen av långt å -ljud i söder, antingen till åo eller ao sv. gång → gaong i t.ex. Morups socken. Tungrotsuttalet av r som kännetecknar skånska och danska dialekter har spridit sig söderifrån upp till en linje mellan Falkenberg och landskapsgränsen mellan Västergötland och Småland. Norr om linjen förekommer tungrots- r i början av ord, på ett liknande sätt som enligt den s.k. Götaregeln. En dialektgeografisk gräns i Halland går ungefär rakt österut från Varberg inåt landet, som bildar gräns mellan Nord- och Sydhallands dialekter i flera viktiga avseenden, t.ex. diftongering av långt å, endast tunt l i söder och tjockt l i norr i ord som blek och folk, och bortfall av -n i femininumformer av ord som min, din och sin mi ko i norr jämfört med min ko i söder.

På flera ställen i Halland förekommer numerus- och personböjning av verb, t.ex. ändelsen -st i andra person singularis, särskilt vid omvänd ordföljd: Spannstu all ulla? Spann du all ullen?.

                                     
 • Halländsk blombagge Ischnomera cyanea är en skalbaggsart som först beskrevs av Fabricius 1792. Halländsk blombagge ingår i släktet Asclera, och familjen
 • ägna sig åt gåramålning. Han signerade vanligen sina tavlor S.P.B. Några halländska gåramålare, artikel av C. M. Andersson i årsboken Halland 1971 Sveriges
 • Magnussons allierade Danmark och hans bröder, Erik och Valdemar. 31 maj Halländska Halmstad får stadsprivilegium. 7 juli Vid Edvard I: s död efterträds
 • Halländska folkdräkter är svenska folkdräkter som kommer från Halland. Halland är det landskap med näst flest bygdedräkter i Sverige Dalarna har flest
 • ägnade han sig åt måleri, Norrgren var särskilt intresserad av arkitektur. Några halländska gåramålare, artikel av C. M. Andersson i årsboken Halland 1971
 • Bland polskor, gånglåtar och valser: Hallands spelmansförbund och den halländska folkmusiken doktorsavhandling Göteborg: Institutionen för musik - och
 • Oscar II besökte ibland Varberg med det kungliga fartyget HMS Drott. Det halländska kustlandskapet saknar mycket av skuggande växtlighet, varför anläggandet
 • ljunghed. De nu betade markerna är en rest av de en gång mycket vidsträckta halländska ljunghedarna. Området är starkt kuperat med flera höjder. I svackorna
 • halländsk socken. ISBN 91 - 88806 - 60 - X Hjuleberg i Nordisk familjebok andra upplagan, 1909 Möller, Peter von Kallenberg, Anders 1871 Halländska herregårdar
 • Carl Edvard Andersson signerade sina arbeten C. E. Andersson. Några halländska gåramålare, artikel av C. M. Andersson i årsboken Halland 1971 Sveriges
 • läs online, läst: 9 juli 2016, Källa från Wikidata Joh. Kalén 1927 Halländska folkminnen : lokalsägner och övertro från Fagered Joh. Kalén 1943, 1948 - 1950
 • kvinnliga och 3 manliga. I tabellen nedan ses en förteckning över de 10 halländska folkdräkterna. I tabellen ses var dräkten kommer ifrån, om det är en kvinno
 • 1644 - 1699, Skrifter utgivna av vetenskaps - societeten i Lund nr 32, 1948 Halländska herregårdar, Peter von Möller, 1871 Hallands historia och beskrifning

Users also searched:

göteborgska ord, halländska ord quiz, keligt halländska, släpa halland,

...
...
...