Топ-100
Back

ⓘ Familjeliv ..
                                               

Aktivt lyssnande

Aktivt lyssnande är en kommunikationsteknik som kräver att lyssnaren förstår, tolkar och utvärderar det hon eller han hör. Förmågan att lyssna aktivt kan förbättra personliga relationer genom att minska konflikter, stärka sambandet och främja förståelse. Människor lyssnar ofta inte uppmärksamt när de interagerar. De kan vara distraherade, tänka på andra saker eller fundera på vad de ska säga härnäst det senaste fallet gäller särskilt i konfliktsituationer eller meningsskiljaktigheter. Aktivt lyssnande är ett strukturerat sätt att lyssna och svara andra, med inriktning på den som pratar. At ...

                                               

Civilstånd

Civilstånd är en paraplyterm för olika samlevnadsformer. Begreppet har sina rötter i en fransk lag från 1792, som stipulerade att medborgarnas civilstånd skulle registreras.

                                               

Eklatering

Eklatering är en term för offentliggörande i högtidligt sammanhang, som framför allt används för tillkännagivande av att förlovning ingåtts. Som svar bör den som mottagit sådant tillkännagivande svara i brev med dennes visitkort med texten "p. f." pour féliciter - för att lyckönska i det sydvästra hörnet på kortet.

                                               

Familjegudstjänst

En familjegudstjänst eller familjemässa är en gudstjänst som firas i kyrkan, och som anpassats så att såväl barn som unga och vuxna kan delta tillsammans i aktiviteterna. Signifikativt är att barnen kan delta under hela gudstjänsten, och att gudstjänsten ofta är förkortad för barnens skull. Ibland medverkar barn och ungdomar själva i gudstjänsten, exempelvis i form av en barnkör. Undervisningen kan utgöras av en mycket kort predikan eller appell, ofta kompletterad med drama. Familjegudstjänster kan förekomma vid terminsavslutning av söndagsskola och i samband med annan barnverksamhet.

                                               

Familjepolitik

Familjepolitik, de politiska frågor som på något sätt berör bildande, fortbestånd, utökning och upplösning av familjer. Inom västerländsk familjepolitik brukar de konkurrerande ståndpunkterna vara den konservativa, som förespråkar bestående, monogama kärnfamiljer och den liberala, som förespråkar individens frihet att själv välja en lämplig familjebildning. Sverige för, jämfört med de flesta andra länder i världen, en liberal familjepolitik. Miljöpartiet och vänsterpartiet tillhör den liberala familjepolitiska falangen medan kristdemokraterna tillhör den konservativa.

                                               

Familjerådgivning

Familjerådgivning syftar till att kartlägga och förbättra relationerna inom en familj, främst inom vuxna parrelationer. Familjerådgivning/parterapi kan bedrivas med tyngdpunkt på psykoterapibehandling eller med inriktning på socialt/ekonomiskt stöd från kuratorer, socialsekreterare och präster/diakoner.

                                     

ⓘ Familjeliv

 • Familjeliv egentligen familjeliv se, är ett internetforum för vuxna som fokuserar på frågor om graviditet, barn och föräldraliv. Den besöks dagligen
 • Rätt till familjeliv är en mänsklig rättighet som är nära förbunden med privatlivets helgd. Med rätt till familjeliv avses sådant som barns rätt till föräldrar
 • serieskapare i och för Kamratposten. Som serieskapare är hon mest känd för Familjeliv och Ensamma mamman Urhunden 1989 den senare en strippserie som debuterade
 • utrymmen för matlagning, hygien och sömn. Därtill ofta utrymmen för umgänge, familjeliv och högtidligare tillfällen. Som bostadshus definieras oftast hus där
 • radiodagen. P4 Jämtland Eftermiddag 15 - 17.45, bland annat Hälsa och Familjeliv P4 Jämtland har fyra större sändarstationer samt ett stort antal mindre
 • inneboende vid namn Kwådd som verkar bo i ett hålrum under trappan och den stressade situationen tär på jobbet och hans familjeliv SVT Mannen under trappan
 • Föremål Mx Näringsliv och arbetsliv Mxk Kosthållning My Samhälls - och Familjeliv Mz Folktro och sedvänjor Mza Högtider och fester Mzaj Julseder Mzb Folkmedicin
 • kontakt med myndigheter och i religionsutövning medan de informella gäller familjeliv och fritid. Kläder Klädkod Hälsning Netikett Dekorum Magdalena Ribbing
 • Magnum - kollektionen består av bilder på de mest skilda ämnen, inklusive familjeliv droger, religion, krig, fattigdom, svält, kriminalitet, regeringar och
 • Främlingarna är en slags självbiografisk skildring av Hjalmar Söderbergs familjeliv där författaren själv skildras under namnet Henrik Rissler. Samlingens
 • betydelsefulla akvarellmålare. Han är känd för sina akvareller av idylliskt familjeliv Larsson var make till konstnären Karin Larsson. Carl Larsson kom ur enkla

Users also searched:

...