Топ-100
Back

ⓘ Konflikter ..
                                               

Berlinkonfrontationen

Berlinkonfrontationen var en incident under Berlinkrisen 1961 under Kalla kriget. Incidenten pågick under 16 timmar mellan den 27 oktober och 28 oktober 1961 då stridsberedda amerikanska och sovjetiska stridsvagnar konfronterades vid den amerikanska gränsövergången "Checkpoint Charlie" genom Berlinmuren mellan Västberlin och Östberlin.

                                               

Fiendskap

Fiendskap är ett negativt laddat förhållande där de inblandade motståndarna befinner sig i konflikt med varandra. Fiendskapet kan utvecklas ur en motsättning på grund till exempel någon form av konkurrens, en upplevd orättvisa eller liknande. En sådan motståndare är på grund av fiendskapen beredd att skada motparten. Motparten i en konflikt kallas fiende. Inom militär utbildning omtalas fienden fi ofta på ett abstrakt plan. I propaganda under krig brukar fienden framställas konkret, ofta personifierad. Fi används i den klassiska frasen den lede fi, "den onda fienden"

                                               

Kallt krig

Kallt krig är inte ett krig eller slagsmål i dess rätta bemärkelse, utan benämningen på förhållandet mellan två eller fler stater, organisationer, grupper eller personer som inte ligger i väpnad konflikt, utan snarare i en maktbalans eller terrorbalans och istället hotar varandra med vapen och våld. Ett "hett krig" kan mena att två stater har en spänd situation som kan leda till krig.

                                               

Kashmirkonflikten

Kashmirkonflikten är en territoriell dispyt mellan Indien, Kina och Pakistan om vilken stat Kashmir tillhör. Ibland har militära konflikter blossat upp. Förenta nationerna har haft ett av sina äldsta uppdrag sedan 1949 att övervaka stilleståndslinjen, tidigare kallad Cease Fire Line, som nu går under benäminingen Line of Control, i Kashmir mellan Indien och Pakistan. Observatörstyrkan där än idag.

                                               

Konflikten mellan Indien och Pakistan

Konflikten mellan Indien och Pakistan, de två största och mest folkrika länderna i Sydasien, är mångfacetterad. Det finns religiösa, ekonomiska och ideologiska dimensioner. Historiskt har konflikten sin grund i det brittiska styret över den sydasiatiska regionen och de enorma sociala konvulsioner som uppstod i samband med att Indien splittrades 1947. Även om de bägge sydasiatiska länderna till stor del har en gemensam historia, och starka kulturella, geografiska och ekonomiska kopplingar till varandra, har relationen ända sedan delningen av subkontinenten varit högst ansträngd och präglats ...

                                               

Kontroverser och konflikter kring scouting

Scoutrörelsen har vid ett flertal tillfällen varit inblandad i sociala kontroverser som exempelvis medborgarrättstvister i den amerikanska södern och nationalistiska motståndsrörelser i Indien. Scoutrörelsen strävar efter att fostra aktiva medborgare och har en organisation som kan användas för aktivism på olika fronter. Å andra sidan är rörelsen politiskt obunden, men gränsdragningen mellan sådant som goda medborgare bör göra och kontroversiell politisk aktivitet kan vara svår. Scouting introducerades i Afrika av brittiska befattningshavare i förhoppning att det skulle stärka deras styre, ...