Топ-100
Back

ⓘ Kommunikation ..
                                               

Kommunikation

Kommunikation består av många komplexa processer, som mycket förenklat ofta sammanfattas med endast själva överföringen, vidaresändningen, av information från en punkt till en annan. Ofta ses kommunikation som en tvåvägsprocess där det sker ett utbyte av tankar, åsikter eller information, oavsett om det sker via tal, skrift eller tecken. Deltagarna har ofta någon slags överenskommelse om mål, orsak och form för kommunikationen. Kommunikation studeras bland annat inom området sociologi, lingvistik och medie- och kommunikationsvetenskap. När denna överföring sker via elektroniskt medium benä ...

                                               

Agitation

Agitation innebär att sätta i rörelse; ivrigt bearbeta, uppvigla, upphetsa. - Agitation, bearbetning av den allmänna meningen, uppvigling, upphetsning. - Agitator, uppviglare, person, som bearbetar den allmänna meningen till förmån för någon åsikt.

                                               

Anslagstavla

Anslagstavla kallas en fyrkantig tavla som används för att sätta upp meddelanden och anslag. Anslagstavlor förekommer både i hemmet och på många offentliga platser, exempelvis i livsmedelsaffärer, skolor, föreningslokaler, utomhus, och inte minst på kontor och i arbetsrum. En offentlig anslagstavla används för att sprida information och eventuellt annonser, medan en privat kan innehålla allt ifrån information och minneslappar till fotografier, pins, tidningsurklipp och almanacka. Anslagstavlor tillverkas ofta av kork eller filt för att man enkelt ska kunna byta ut anslag. Själva anslagen k ...

                                               

Arkivering

Arkivering är ett begrepp som innebär att man inordnar handlingar, såsom dokument, i ett utrymme, ett arkiv, för förvaring. Syftet med arkivering var från början att bevara dokument för en organisations eget behov, bland annat för att kunna bevisa transaktioner och beslut som fattats. Idag sker även arkivering för att bevara dokument på lång sikt och för andra syften än dokumentet ursprungligen skapats för, då det kan vara intressant för forskningens behov. Företagen har också en juridisk eller ekonomisk anledning att ha en tillförlitlig registrering av tidigare dokumentation, för vilken a ...

                                               

Audiens

                                               

Autokommunikation

Autokommunikation innebär att prata eller på annat sätt kommunicera högt till eller för sig själv, i motsats till att föra samtal, hålla ett anförande inför publik, eller att rikta sig till läsare i skrift. Autokommunikation är en form av intrapersonell kommunikation, ett sätt att kommunicera med sig själv. I den språkhistoriska forskningen brukar språkets uppkomst förklaras med dess kommunikativa funktion, att språket uppkommit hos människan för att förmedla tankar, varningar och känslor, samt för att kommunikation varit en social fördel. En annan teori är att språket uppkommit för att de ...

Eyebrow flash
                                               

Eyebrow flash

Eyebrow flash är ett hälsningsbeteende som signalerar en inbjudan till interaktion. Ansiktsuttrycket består av två gester som utförs samtidigt: en liten bakåtnickning och en ögonbrynshöjning. Signalen är utspridd i många kulturer, och är universell för kommunikation mellan individer ur undersläktet moderna människor. Ansiktsuttrycket kan relateras till motsvarande signaler hos andra primater.

Lombardeffekten
                                               

Lombardeffekten

Lombardeffekten är en ofrivillig tendens hos en talare att öka röststyrkan i bullriga miljöer för att öka hörbarheten av sin röst. Förändringen är dels en högre amplitud men även ton, stavelsers längd med mera. Dessa förändringar resulterar i ett förbättrat signal-brusförhållande av talarens ord. Eftersom effekten är ofrivillig används den för att avslöja patienter som simulerar nedsatt hörsel. Studier på fåglar, apor och fladdermöss visar att effekten även förekommer hos djur.

                                               

Lunchberedning

Lunchberedning kallas de informella diskussioner under de luncher en politisk församling äter tillsammans. Under dessa möten diskuteras större ärenden som ska upp på kommande regeringssammanträde. På regeringssammanträdet ska alla beslut fattas utan diskussion.

Reasonable optical near joint access
                                               

Reasonable optical near joint access

Reasonable optical near joint access, RONJA, är en konstruktion för trådlös optisk kommunikation genom luften med hjälp av ljus. RONJA har sitt ursprung i Tjeckien och kan användas för att ersätta segment från ett LAN, och man kan använda anslutningen som om man var inkopplad fysiskt inkopplad via 10 Mbps Ethernet med full duplex.