Топ-100
Back

ⓘ Estlandssvenska betecknar de östsvenska dialekter som talas eller har talats i Estlands svenskbygder, Aiboland, på öarna Ormsö, Ösel, Dagö, Lilla och Stora Rågö ..
Estlandssvenska
                                     

ⓘ Estlandssvenska

Estlandssvenska betecknar de östsvenska dialekter som talas eller har talats i Estlands svenskbygder, Aiboland, på öarna Ormsö, Ösel, Dagö, Lilla och Stora Rågö, Nuckö, Nargö, Odensholm och Runö, samt även i vissa mindre samhällen på estniska fastlandet, av de där boende estlandssvenskarna. Dialekterna har under århundraden utvecklats, i huvudsak oberoende av rikssvensk språkutveckling. I det estlandssvenska språket finns därför många både ålderdomliga och nybildade drag. Flera av dessa drag finns även i finlandssvenska.

Fram till evakueringen av estlandssvenskar under andra världskriget var svenska tillsammans med estniska umgängesspråk på de nämnda öarna. Efter Estlands självständighet har estlandssvenskan fått en ny chans i och med kurser i estlandssvenska vid folkskolor på Dagö och Ösel. Som modersmål är dialekten dock svårt hotad. Det nuvarande antalet talare är okänt.

Estlandssvenskan innefattar ett antal dialekter, till exempel rågömålet och nuckömålet.

                                     

1. Språkliga särdrag

De dialektgeografiska förhållandena till övriga svenska dialekter är ännu inte klarlagda. Anknytningar kan göras åt olika håll och sannolikt har olika svenska dialektområden påverkat det estlandssvenska områdets dialekter under en lång tid. Många ord från bland annat tyskan, ryskan och estniska har även spelat en stor roll i arbetet med att försöka hitta likheter mellan dialekterna.

Även i ljudlärans område finns många ålderdomliga drag; bland annat är de gamla fallande diftongerna ai, au och öy bevarade, men de har sedan omformats och reducerats till två. Estlandssvenskan visar även exempel på så kallade sekundära diftonger, till exempel i ord där stamstavelsen slutar på ett långt å som i till exempel strå, gå och så vidare.

Flera pronomen har initialt t istället för svenskans d, som till exempel tu för du, till följd av en annan behandling av äldre þ i början av ord. För övrigt utmärks de estlandssvenska dialekterna av oförmjukade k och g, konsonantgrupper innehållande dessa bokstäver gj-, kj-, sk- uttalas som de skrivs även om gj- på sina håll istället låtit som dj-.

                                     
 • Aibolands Museum Estlandssvenska Estlandssvenska ortnamn Riksföreningen Sverigekontakt Brunberg, Göte. Estlandssvenskarna Estlandssvenskarna kulturförening
 • Estlandssvenska ortnamn förekommer framför allt i och i anknytning till de trakter där estlandssvenskarna har varit bosatta sedan 1100 - talet, det så kallade
 • flesta estlandssvenskar lämnade sommaren 1944 Aiboland för att undkomma Röda armén. Aibolands Museum Eibofolke Estlandssvenskar Estlandssvenska ortnamn
 • cc - by läst 2016 - 12 - 13 Estländsk befolkningsstatistik: Hosby Estlandssvenska namn enligt tabell i artikeln om Estland Obbholmen i Nationalencyklopedins
 • traditionellt har varit centrum för estlandssvenskarna Ortnamnen på Ormsö minner om estlandssvenskarnas historia. Det estlandssvenska uttalet av bynamnet är fe: rbe
 • för estlandssvenskarna Ortnamnen på Ormsö minner om estlandssvenskarnas historia. Byn finns omnämnd i en källor från 1540. Det estlandssvenska uttalet
 • traditionellt har varit centrum för estlandssvenskarna Ortnamnen på Ormsö minner om estlandssvenskarnas historia. Det estlandssvenska uttalet av byns man är bårrbe
 • i en trakt som tidigare beboddes av estlandssvenskar byns namn har även skrivits Apelka och det estlandssvenska uttalet är aglop, aklop eller apälka
 • Lantbruksskola för den estlandssvenska befolkningen med stöd av Riksföreningen för svenskhetens bevarande i utlandet. Huvudman var den estlandssvenska föreningen
 • estniska namnet kan härledas till. Inom dagens bygränser låg förr även de estlandssvenska byarna Brask estniska: Praski och Stora och Lilla Kivra estniska:
 • Madise estlandssvenska Sankt Matthias är en by estniska: küla i Lääne - Harju kommun i landskapet Harjumaa i Estland. Den ligger vid Finska viken
 • varit centrum för estlandssvenskarna Det estlandssvenska uttalet av bynamnet är rälbe. Ortnamnen på Ormsö minner om estlandssvenskarnas historia. Ormsö
 • cc - by läst 2016 - 12 - 13 Estländsk befolkningsstatistik: Söderby Estlandssvenska namn enligt tabell i artikeln om Estland i Nationalencyklopedins nätupplaga

Users also searched:

aiboland, estlandssvenska lyssna, estlandssvenska ortnamn, grupp estlandssvenskar,

...
...
...