Топ-100
Back

ⓘ Samhällsinformation ..
                                               

Samhällsinformation

Samhällsinformation är gruppförsändelser från stat, kommun, politiska partier, kyrkan och ideella föreningar. Gratistidningar med redaktionellt innehåll räknas generellt inte som samhällsinformation. Enligt Post- och telestyrelsens bestämmelser skall samhällsinformation delas ut till alla hushåll, även de som har en dekal med "nej tack till reklam" vid sin postlåda.

                                               

Anslagstavlan

Anslagstavlan är sedan den 13 mars 1972 ett stående inslag i Sveriges Television med samhällsinformation i form av korta filmer, främst från svenska myndigheter men även ideella organisationer såsom SSRS och NTF. Sändningen bekostas helt av SVT, då det är en del av SVT:s åligganden och de informationsfilmer som visas i Anslagstavlan stannar tills de, enligt SVT:s mätningar, nått minst en miljon tittare. 2021 fick programmet en ny vinjett, den tidigare har gjorts av Pentti Tuupainen, medan den ursprungliga enligt tecknaren Jan Gissberg möjligen skapades av de ungerska animatörerna Gabor Csu ...

                                               

Digital väggtidning

En digital väggtidning är en samarbetsmodell där en grupp aktörer i ett lokalsamhälle samverkar via digital skyltning. Varje aktör, som till exempel en butik, en förening eller en kommun har en eller flera egna digitala skyltar, där man visar egna budskap/reklam och enkelt kan byta budskap/reklam med varann. Var och en kan ändra innehåll på sina skyltar och välja vem man vill byta budskap med genom en webbsida. Genom att byta budskap/reklam med en eller flera andra aktörer kan varje aktör kommunicera genom sin och de andra aktörernas digitala skyltar. Ofta samordnas en digital väggtidning ...

                                               

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen består i Skandinavien av principen att alla ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda och rätten att närvara vid domstolsförhandlingar och beslutande politiska sammanträden. I allmänhet syftar offentlighetsprincipen emellertid på handlingsoffentligheten. Liknande lagar finns i fler än 70 länder, varav 19 länders lagstiftning även innefattar privata aktörer. Bland de senare återfinns bl.a. Tjeckien, Estland, Finland, Frankrike, Sydafrika och Storbritannien. Man talar då ofta om informationsfrihet och om "solskenslagar".

                                               

Stockholmsrummet

Stockholmsrummet är ett informationscenter om staden Stockholm beläget på bottenvåningen i Kulturhuset med ingång från Sergels torg. Stockholmsrummet invigdes den 20 oktober 2015 av Stockholms finansborgarråd Karin Wanngård.