Топ-100
Back

ⓘ Arbetsliv ..
                                               

Arbete

Arbete är en mänsklig verksamhet som genererar ekonomiskt värde i form av varor eller tjänster. En människas resurser för att utföra arbete kallas arbetskraft. Ur ekonomiskt perspektiv skiljer man mellan förvärvsarbete och obetalt arbete. Till det obetalda arbetet kan man beroende på hur generös man vill vara med definitionen av arbete, bland annat räkna ideellt arbete, hushållsarbete och studier. Det finns även sociologiska perspektiv på arbete, där man skiljer mellan lönearbete, karriärsarbete, etcetera.

                                               

Arbetsförmåga

I Svenska akademins ordbok så är exempel på ordets användning historiska eftersom ordet behandlades redan i en volym från 1901. Trots det så känns detta bruk av ordet arbetsförmåga välbekant även idag. Exemplen beskriver arbetsförmåga främst som en inneboende fysisk egenskap: En persons egenskap: Den aflidne var i besittning af en alldeles ovanlig arbetsförmåga". En maskins egenskap - "Vid symaskinernas rörelse äro. blott få. af kroppens muskler i verksamhet, men dessas hela arbetsförmåga.:tages deremot i anspråk".

                                               

Arbetsmarknad

Arbetsmarknad är den marknad där arbetsgivare och arbetstagare möts, och där arbetstagaren erbjuder arbetskraft i utbyte mot lön inom ramen för en anställning. Man kan mäta arbetsmarknadens effektivitet genom att bedöma huruvida arbetsgivare och arbetstagare kan komma överens och sluta anställningsavtal eller uppdragsavtal. Arbetsgivarens grundläggande intresse är att till lägsta möjliga pris få så mycket arbete som möjligt utfört, medan arbetstagarens grundläggande intresse är det rakt motsatta.

                                               

Arbetsvandringar

Arbetsvandringar betecknar färder som människor företog till främmande orter för att där under kortare eller längre tid arbeta och skaffa sig inkomster som inte kunde erhållas på hemorten. Sådana vandringar gjordes av bland andra dalkarlar och dalkullor till Stockholm och trakten däromkring, av smålänningar till Svealand och Norrland samt av värmlänningar till olika delar av landet. Även till utlandet gick dessa färder, från Västsverige till Norge, från Sydsverige till Danmark och Tyskland. Dalkarlarnas arbete som utfördes säsongvis på främmande orter kallades också för herrarbeten.

                                               

Auktoriserad yrkesman

Auktoriserad yrkesman blir man efter beslut av myndighet eller annat organ med offentligt uppdrag eller en yrkesorganisation.

                                               

Avtalsrörelse

En avtalsrörelse är en återkommande händelse i länder där arbetsmarknadens parter, arbetstagare och arbetsgivare, förhandlar fram nya kollektivavtal som reglerar löner och arbetsförhållanden.

                                     

ⓘ Arbetsliv

 • målning För arbete inom fysiken, se Fysikaliskt arbete. Uppslagsordet Arbetsliv leder hit. För tidskriften med detta namn, se Prevent. Uppslagsordet
 • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd Forte är ett forskningsråd och en svensk statlig myndighet under Socialdepartementet. Rådet har till
 • The Sims 2: Arbetsliv engelska: Open for Business är det tredje expansionspaketet till The Sims 2 och släpptes den 3 mars 2006. I spelet kan simmarna
 • Human resources Personalchef Personalvetare Denna artikel rörande arbetsliv saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att lägga till
 • Arbetslivs - och jämställdhetsutskottet AjU, till 2003 Arbetsmarknads - och jämställdhetsutskottet är ett utskott i Finlands riksdag. Arbetslivs - och
 • planering Antecipatorisk planering Prospektivt minne Denna artikel rörande arbetsliv saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att lägga till
 • och fackföreningar i ett föränderligt arbetsliv i Casten von Otter red Ute och inne i svenskt arbetsliv forskare analyserar och spekulerar om trender
 • går tillbaka till Otto von Bismarck. Pension Denna artikel rörande arbetsliv saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att lägga till
 • synskadade personer att förverkliga sin strävan efter att få ett aktivt arbetsliv Genom föreningen får ett stort antal personer bidrag för att komma ut
 • Forte kan syfta på Term som anger hög ljudnivå i musik, se Dynamik musik Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
 • som jultomte kan beskrivas som säsongsarbete. Denna artikel rörande arbetsliv saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att lägga till

Users also searched:

...