Топ-100
Back

ⓘ Illustrationsbehov-samhälle ..
                                               

F-N-kurva

F-N-kurva används inom riskhantering och är en sätt att grafiskt återge samhällsrisk, där man i funktionsgrafen kan avläsa frekvensen, F, för olyckor som drabbar N personer eller fler. För att rita upp funktionen beräknas den kumulativa frekvensen för olika olycksscenarier. Om F-N-kurvan ritas logaritmiskt fås oftast en lutning på -1 för industrier. Den lutar alltid neråt eftersom frekvensen är kumulativ. Ju större negativ lutning, desto mindre sannolika blir de större negativa händelserna. Det är alltså frågan om en potenslag. I Schweiz och Nederländerna vill man ha en lutning på -2, meda ...

                                               

Fackskola

I Tyskland är fackskolan yrkesförberedande. I Bayern kallas de även fackakademi.

                                               

Helgdagsfrid

Helgdagsfrid inleddes i äldre tider genom att helgmålsringningen markerade sabbatens inträde. Sabbaten skulle hållas i helgd och det var strängt förbjudet att ägna sig åt söndagsarbete. Det inpräntades med hjälp av katekesen, och återfanns även i lagen. Om någon överträdde bestämmelserna genom att utföra arbete utgick böter. Många arbetade ändå inomhus där det inte syntes. Även många fattiga arbetade under helgen, eftersom de resten av veckan arbetade åt andra. Många europeiska länder, särskilt där kristendomen står starkt, har fortfarande lagar om helgdagsfrid, även om de ofta inte tilläm ...

                                               

Motorgård

En motorgård är en lokal där motorintresserade kan träffas och reparera eller bygga om sina motorfordon. Där hålls även ofta fester med rockabillyband som spelar. Motorgårdarna är ofta inredda i 50-talsstil och med mycket bilnostalgia på väggar. Till exempel Caltex-, Shell- och Gulf-saker, bilder på 50-talsartister osv. Exempel på motorgård är den Roadmasters i Lidköping har, Nasco Yankees Motorgård i Falköping och Labbås Cruisers i Tidaholm.

                                               

Produktionsmöjlighetskurva

Produktionsmöjlighetskurva, en kurva som beskriver möjliga kombinationer av två nyttigheter som en ekonomi kan producera, givet en viss arbetsinsats. Förutsättningen är att arbetskraften är rörlig och kan användas i bägge sektorerna, medan övriga produktionsfaktorer är sektorsspecifika. Lutningen på produktionsmöjlighetskurvan ges av den negativa kvoten av de bägge nyttigheternas respektive marginalarbetsprodukter. I den punkt på kurvan som beskriver den verkliga produktionen kommer lutningen vara lika med den negativa kvoten mellan prisnivån på nyttigheterna.

                                               

Stjärnfamilj

Stjärnfamilj är ett begrepp för alla typer av familjekonstellationer, oavsett om det är en konstellation av regnbågs-, enförälders-, tvåförälders-, bonusförälders-, adoptiv- eller donationsfamilj. Familjen behöver således inte utgå från biologiska förutsättningar. Innebörden av begreppet utgår även från att varje människa är unik. Även den barnlösa familjen kan räknas in i detta begrepp. Begreppet myntades av Ingrid Engarås år 2008 som en reaktion mot socialminister och kristdemokraten Göran Hägglunds kärnfamiljsvärnande hållning i politiska debatter. Under år 2009 upptogs ordet i Språkråd ...