Топ-100
Back

ⓘ Ortnamn i Härjedalen. Ortnamnen i Härjedalen är, som i alla andra landskap i Sverige, dels osammansatta ortnamn och dels sammansatta. Två osammansatta ortnamn ä ..
                                     

ⓘ Ortnamn i Härjedalen

Ortnamnen i Härjedalen är, som i alla andra landskap i Sverige, dels osammansatta ortnamn och dels sammansatta. Två osammansatta ortnamn är enstaviga, Flon och Sveg. Några är tvåstaviga som Aspan och Hede. Av de sammansatta ortnamnen har de allra flesta två ordled, förled och efterled, som till exempel Långå och Orrmo, men det finns också namn med tre ordled, som Funäsdalen.

                                     

1. Definition av begreppet ortnamn

Ortnamn eller toponymer är namn på geografiska företeelser och ortnamnen kan delas upp i bebyggelsenamn och naturnamn. En språkvetenskaplig definition är att "ett ortnamn är ett språkligt uttryck som i en viss namnbrukarkrets är knutet till en bestämd plats".

                                     

2. Ortnamnskategorier

Alla ortnamn delas upp i två huvudkategorier: naturnamn och kulturnamn. Kulturnamnen kan indelas tre kategorier: ägonamn, bebyggelsenamn och namn på artefakter. Naturnamn är namn på vattendrag, sjöar, skogar o.s.v. Ägonamn är namn på mark som används för jordbruk och boskapsskötsel, till exempel åkrar, ängar och hagar. Bebyggelsenamn är namn på tätorter, byar, gårdar, bygder med mera. Artefaktnamn är namn på broar, hamnar, gruvor, gravhögar m.m. Bebyggelsenamn kan vara primära eller sekundära. Primära bebyggelsenamn avser bebyggelse redan från början, till exempel de som slutar på -by eller -byn som Tyby och Edsbyn. Sekundära bebyggelsenamn har inte från början betecknat bebyggelse, utan har ursprungligen varit naturnamn, ägonamn eller artefaktnamn. Exempel på sådana ortnamn i Härjedalen är Duvberg, Herrö, Tännäs med flera.

Ortnamnet Sveg

Namnet Sveg, j sueigi 1273, kommer av den skarpa krök, fornvästnordiska sveigr, som älven Ljusnan gör strax nedom Svegs kyrka.

                                     

3.1. Typiska ortnamnsefterled och ortnamnsändelser i Härjedalen Ortnamnsefterled som betecknar bebyggelse

 • -vallen betecknar fäbodvall. Exempel: Nilsvallen, Ränningsvallen och Västbergsvallen.
 • -bodarna betecknar fäbodvall och dessa namn har under lång tid, fram till 1700-talet, varit vanliga som fäbodnamn. Exempel: Kristoffersbodarna, Vänsjöbodarna, Västbodarna,
 • -högen är rätt vanligt förekommande i Härjedalen. Ordet hög betyder höjd i detta landskap. Exempel: Lövhögen, Åkerhögen och Östhögen.
 • -torpet, bestämd form av -torp, exempel: Finntorpet, Håkantorpet, Rundkvisttorpet
 • -stugan, exempel: Långsjöstugan, Rogenstugan och Sandnässtugan.
 • -dal och -dalen Ljusnedal och Överhogdal, Ljungdalen, Lofsdalen och Vemdalen.
 • -berg, exempel: Duvberg, Glissjöberg och Överberg.
 • -kojan, exempel: Eskilskojan, Fågelåskojan och Holmskojan.
                                     

3.2. Typiska ortnamnsefterled och ortnamnsändelser i Härjedalen Ortnamnsefterled som betecknar höjder

 • -högen är rätt vanligt förekommande ord för berg i Härjedalen. Ordet hög betyder höjd i detta landskap. Exempel: Stor-Axhögen, Långhögen och Stuguhögen.
 • -åsen är ett vanligt efterled i Härjedalen på grund av landskapets kuperade karaktär. Exempel: Bölbergsåsen, Granåsen och Vålåsen.
 • -vålen betyder lågfjäll, till exempel Glötesvålen, Hågåvålen, Tandsjövålen och Tvillingvålen. I Jämtland är beteckningen för lågfjäll -valen, till exempel Gråsjövalen.
 • -tjahke är samiska och betyder fjälltopp. Exempel: Breannentjahke, Guetjetjahke och Rändegentjahke.
 • -fjället och -fjällen är, på grund av fjällen i norra och västra Härjedalen, ett vanligt efterled i dessa delar av landskapet. Exempel på -fjället och -fjällen är Anåfjället, Dunsjöfjället, Hamrafjället och Sonfjället, samt Funäsfjällen och Klövsjöfjällen.
                                     

3.3. Typiska ortnamnsefterled och ortnamnsändelser i Härjedalen Ortnamnsefterled som betecknar sjöar

 • -sjön är i Härjedalen, liksom för övrigt i Sverige, ett vanligt efterled, till exempel Lofssjön, Storsjön och Svegssjön.
 • -vattnet är ett efterled med betydelsen sjö Exempel: Draggvattnet, Trätovattnet och Vitvattnet.
 • -jaure är det samiska ordet för insjö: Isenjaure, Jutenjaure och Raudejaure.
                                     
 • Ortnamn på Gotland kan, liksom övriga svenska ortnamn delas upp i naturnamn och kulturnamn. Vissa ortnamn är speciella för Gotland, bland annat gårdsnamn
 • se Härjedalen olika betydelser Härjedalen är ett landskap i Norrlands inland i mellersta Sverige. Härjedalen gränsar i söder till Dalarna, i väster
 • en sjö i Härjedalens kommun i Härjedalen och ingår i Ljusnans huvudavrinningsområde. Lista över insjöar i Härjedalens kommun Sjön saknar namn i Lantmäteriets
 • sjö i Härjedalens kommun i Härjedalen och ingår i Göta älvs huvudavrinningsområde. Dammtjärn ligger i Rogen Natura 2000 - område. Lista över insjöar i Härjedalens
 • Ortnamn i Jämtland kan, liksom resten av de svenska ortnamnen delas upp i naturnamn och kulturnamn. Kulturnamnen är ofta bebyggelsenamn med efterled där
 • Ortnamn i Skåne kan, liksom de övriga svenska ortnamnen delas upp i naturnamn och kulturnamn. Kulturnamnen är ofta bebyggelsenamn med efterled där bebyggelsen
 • Vintervägstjärn är en sjö i Härjedalens kommun i Härjedalen och ingår i Ljusnans huvudavrinningsområde. Vintervägstjärn ligger i Rogen Natura 2000 - område
 • Ortnamn i Bohuslän kan, liksom de övriga svenska ortnamnen delas upp i naturnamn och kulturnamn. Kulturnamnen är ofta bebyggelsenamn med efterled där
 • Ortnamn i Halland kan, liksom de andra svenska ortnamnen delas upp i naturnamn och kulturnamn. Kulturnamnen är ofta bebyggelsenamn med efterled där bebyggelsen

Users also searched:

fältgrävare,

...
...
...