Топ-100
Back

ⓘ Svenska dialekter - Svenska dialekter, Nordiska dialekter, Dialekt, Östsvenska mål, Estlandssvenska, Finlandssvenska ..
                                               

Svenska dialekter

Svenska dialekter är ett samlingsbegrepp som innefattar dels de olika genuina dialekter med rötter i fornöstnordiska som historiskt talats i nuvarande Sverige och Finland, och dels de moderna varianterna av standardspråket. De genuina dialekterna kallas även bygdemål eller sockenmål. Även i områden som länge varit en del av Sverige, men som tidigare tillhört Norge eller Danmark, brukar man säga att befolkningen talar svenska dialekter. I de områden som tidigare har tillhört Danmark talar man också om östdanska dialekter, med undantag för den götamålstalande norra hälften av Halland. Gutnis ...

                                               

Nordiska dialekter

Nordiska dialekter eller nordgermanska dialekter, är en grupp olika lokala dialektala varianter av den nordiska grenen, av den germanska språkfamiljen, som traditionellt sett talats i norra Europa. De benämns ofta folkmål, lokalmål, allmogespråk eller liknande. Dialekterna har utvecklats ur fornnordiskan och förändrats på olika sätt i olika delar av Norden. På till exempel Island utvecklades inga dialekter på grund av sammanhållningen, det gemensamma alltinget och den tidigt uppblomtamande litteraturen. På den skandinaviska halvön var det framför allt inom varje landskap eller distrikt, oc ...

                                               

Dialekt

För IT-företaget, se Dialect. En dialekt eller ett mål är en språklig varietet med regional bas och viss tidsmässig konstans i motsats till sociolekter som har sin bas i en samhällsklass. Slang och jargong är andra varieteter. Idiolekter är enskilda individers språk. Begreppet dialekt används även om specifika varianter av språk som inte avser mänsklig kommunikation, exempelvis datorprogrammeringsspråk. Dialekt står i motsättning till standardspråk, men det finns ett kontinuum från neutralt och regionalt standardspråk via utjämnad dialekt till genuin dialekt.

                                               

Östsvenska mål

Östsvenska mål är ett av det svenska språkområdets sex olika dialektområden. Till de östsvenska målen räknas de dialekter som talas eller har talats i Finland och Estland, samt Gammalsvenskbybornas dialekt. Finlandssvenska dialekter talas i Finland, och delas traditionellt in i fyra huvudgrupper baserade på historiska landskap: Åländska östlig och västlig Nyländska västlig, central och östlig Österbottniska nordlig, central och sydlig Åboländska östlig och västlig Estlandssvenska dialekter talas traditionellt i Estlands västra kustområden, samt i Gammalsvenskby i Ukraina, vars befolkning u ...

                                               

Estlandssvenska

Estlandssvenska betecknar de östsvenska dialekter som talas eller har talats i Estlands svenskbygder, Aiboland, på öarna Ormsö, Ösel, Dagö, Lilla och Stora Rågö, Nuckö, Nargö, Odensholm och Runö, samt även i vissa mindre samhällen på estniska fastlandet, av de där boende estlandssvenskarna. Dialekterna har under århundraden utvecklats, i huvudsak oberoende av rikssvensk språkutveckling. I det estlandssvenska språket finns därför många både ålderdomliga och nybildade drag. Flera av dessa drag finns även i finlandssvenska. Fram till evakueringen av estlandssvenskar under andra världskriget v ...

                                               

Finlandssvenska

Finlandssvenska är en överregional varietet av svenska som är karakteristisk för finlandssvenskar och som kännetecknas av vissa finländska särdrag. Inom finlandssvenskan finns ett flertal dialekter. De finlandssvenska dialekterna tillhör gruppen östsvenska mål till vilken även estlandssvenska hör. Svenska är ett av Finlands två nationalspråk, och det enda officiella språket på Åland. Frågan huruvida åländskan bör räknas som finlandssvenska är något kontroversiell, bland annat eftersom åländskan kan anses vara närmare besläktad med uppländskan än med de svenska dialekterna i Fasta Finland. ...

                                     

ⓘ Svenska dialekter

 • Svenska dialekter är ett samlingsbegrepp som innefattar dels de olika genuina dialekter med rötter i fornöstnordiska som historiskt talats i nuvarande
 • Nordiska dialekter eller nordgermanska dialekter är en grupp olika lokala dialektala varianter av den nordiska grenen, av den germanska språkfamiljen
 • amerikansk, brittisk och australisk engelska dialekter av engelska. Dessa dialekter kallas standardiserade dialekter eftersom de har egna ordböcker och grammatikor
 • Östsvenska mål är ett av det svenska språkområdets sex olika dialektområden. Till de östsvenska målen räknas de dialekter som talas eller har talats i
 • förhållandena till övriga svenska dialekter är ännu inte klarlagda. Anknytningar kan göras åt olika håll och sannolikt har olika svenska dialektområden påverkat
 • finns ett flertal dialekter De finlandssvenska dialekterna tillhör gruppen östsvenska mål till vilken även estlandssvenska hör. Svenska är ett av Finlands
 • Svenska dialektmysterier är ett svenskt tv - program som handlar om svenska dialekter med Fredrik Lindström som programledare och Marcos Hellberg som producent
 • Norrländska mål är ett av det svenska språkområdets sex olika dialektområden. Det omfattar svenska dialekter i huvudparten av Norrland utom i Gästrikland
 • Österbottniska är ett samlingsnamn på de svenska dialekter som talas i svenska Österbotten. Österbottniskan brukar delas upp i nordösterbottniska, mellanösterbottniska
 • samlingsnamn på de svenska dialekter som talas i Dalsland, både äldre dialekter och den variant av standardspråket som talas där i dag. Dialekterna har stått under
 • samlingsnamn på de svenska dialekter som talas i Närke, både de gamla genuina dialekterna och det regionala riksspråk som talas där i dag. Dialekterna hör till

Users also searched:

...
...
...