Топ-100
Back

ⓘ Geografi - Geografi, Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi, Fysisk geografi, Schweiz geografi, Ekonomisk geografi, Samhälle, geografi, Kalmbälte ..
                                               

Geografi

Geografi är den vetenskap som beskriver hur jordytan ser ut, förklarar varför den ser ut som den gör och sätter detta i relation till hur mänsklig aktivitet påverkar och påverkas av jorden. Ordet geografi härleds ur grekiskan, γη eller γαία, vilket betyder "jord" respektive "jordmån", och γραφειν, med betydelsen "att skriva" eller "att beskriva". Geografer söker inte bara svaren på hur jorden är beskaffad, utan de försöker också fastställa varför dessa platser i rummet befinner sig just där och om de hamnade där av naturens försorg eller som ett resultat av mänsklig påverkan. Det stora beg ...

                                               

Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi

Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi, förkortat SSAG, är en förening bildad 1877 genom en ombildning av den liknande föreningen Antropologiska sällskapet, ursprungligen bildad i mars 1873. Föreningens syfte är att vara en länk mellan forskningen och allmänheten, särskilt inom ämnena antropologi och geografi. Föreningen delar ut forskningsstipendier, anordnar exkursioner och föredrag, delar ut utmärkelser såsom Vegamedaljen och Anders Retzius medalj samt ger ut den svenska årsboken Ymer sedan 1880, och den internationella tidskriften Geografiska Annaler sedan 1919. Tidskriften är ...

                                               

Fysisk geografi

Fysisk geografi är en sammanfattande benämning på de vetenskaper inom naturgeografin som behandlar jorden, dess miljö och globala förändringar. Den fysiska geografin beskriver vilka processer som styr och hur dessa processer påverkar landskapsutvecklingen.

                                               

Schweiz geografi

De två mest betydelsefulla bergskedjorna i Schweiz är Alperna och Jura. Alperna är i genomsnitt den högre av de två och täcker cirka 60 procent av Schweiz yta. Bergskedjan hyser stora rovdjur såsom björnar och vargar. Regionen är mycket viktig för turismen i Schweiz. Jurabergen ligger i landets norra del och är lägre än Alperna i genomsnitt är höjden cirka 700 m ö.h. Jura täcker cirka 10 procent av landets yta och består mestadels av kalksten. De tio högsta punkterna i Schweiz ligger alla på över 4 000 meter över havet:

                                               

Ekonomisk geografi

Ekonomisk geografi är studiet av ekonomiska aktiviteter kopplade till lokalisering, distribution och rumslig organisation. Ekonomisk geografi behandlar bland annat ekonomiska, rumsliga och sociala perspektiv på näringslivsomvandling, arbetslivsförändring och regional utveckling. Detta sker bland annat genom studier av transporter, jordbruk och industrilokalisering.

                                               

Samhälle (geografi)

Ett samhälle är i geografi en plats eller område där flera människor varaktigt har sin bostad, eller bedriver annan verksamhet. Ett samhälle är ur strikt geografisk synvinkel en geografisk plats där människor valt att leva under samhälleliga former under en längre tid. Platsen bär synliga och permanenta spår av samhällsbildningen i form av hus och andra byggnader där människor lever och vistas. Ett nomadsamhälle som periodvis flyttar till olika platser kan inte räknas som ett samhälle ur geografisk synvinkel eftersom de normalt inte lämnar permanenta spår i geografin. Nomadsamhällen som re ...

                                               

Kalmbälte

Kalmbälte, eller kalmer, är zoner med svaga vindar, emellnåt vindstilla, belägna över haven dels vid den tropiska lågtrycksrännan nära ekvatorn, dels vid den båda subtropiska högtrycksbältena. Deras exakta lägen varierar med årstiderna. Ekvatorialkalmerna har molnigt väder med regn eller åskskurar, medan kalmerna inom de subtropiska högtrycken har torr luft.