Топ-100
Back

ⓘ Personer - Person, Person, grammatik, Juridisk person, Personligt pronomen, Fysisk person, Fri rörlighet för personer ..
                                               

Person

Person kan syfta på: Person – ett efternamn, se Persson Person – en individ av arten människa Juridisk person – ett juridiskt begrepp för en sammanslutning, som har egen rättskapacitet Fysisk person – en juridisk term för en person eller individ i egentlig mening, en människa Person grammatik – inom lingvistik, beskriva vilken roll ett givet nomen spelar i en sats Fiktiv person – en litterär figur i en skönlitterär text Person – i kristen teologi kallas de tre hypostaserna i Gud eller i Treenigheten - Fadern, Sonen och Den Helige Ande - för personer, se hypostas

                                               

Person (grammatik)

Termen tredje person omdirigerar hit. För den juridiska termen, se tredje man. Inom lingvistiken används person för att beskriva vilken roll ett givet nomen spelar i en sats, till exempel huruvida nomenet utpekar talaren, den tilltalade, det omtalade eller någon annan roll. Vilka personer som är relevanta för ett språk kan vanligen direkt utläsas ur pronominalsystemet. I böjningsspråk tar ofta andra ordklasser olika former beroende på person hos det nomen de beskriver eller hör samman med. I svenskan används första person, andra person och tredje person. Första person avser vanligen talare ...

                                               

Juridisk person

Juridisk person är ett juridiskt begrepp för en sammanslutning, som har egen rättskapacitet, det vill säga kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter. En juridisk person kan ingå avtal, äga tillgångar och ådra sig skulder. Den juridiska personen kan också uppträda som part i domstol. Det typiska för en juridisk person är att den, precis som en fysisk person kan förvärva och äga tillgångar, ådra sig och vara betalningsansvarig för skulder och vara kärande eller svarande i rättegång. En juridisk person kan skydda sina ägare från personligt ansvar. Detta skydd är dock inte absolut. ...

                                               

Personligt pronomen

Personliga pronomen är en typ av pronomen som uttrycker en viss grammatisk person. I en sats representerar det en grammatisk fras som i regel har nämnts eller kommer att nämnas.

                                               

Fysisk person

Fysisk person är en juridisk term för en person eller individ i egentlig mening, en människa, till skillnad från en juridisk person som exempelvis kan utgöras av ett företag, en förening eller en fysisk persons dödsbo. Motsatsbegreppet till personer – både fysiska och juridiska – är saker. En fysisk person är ett rättssubjekt, och kan alltså, åtminstone om den är myndig, både förvärva sig juridiska rättigheter och ikläda sig juridiska skyldigheter. Privatperson har ungefär samma betydelse som fysisk person, men används ofta för att särskilja personen från eventuella titlar eller roller som ...

                                               

Fri rörlighet för personer

Fri rörlighet för personer är en av de fyra friheterna inom Europeiska unionen. Den ger unionsmedborgare och deras familjemedlemmar rätt att, i enlighet med de förutsättningar och begränsningar som föreskrivs i unionsrätten, röra sig fritt och uppehålla sig inom unionens medlemsstater utan uppehållstillstånd. Denna uppehållsrätt är en grundläggande rättighet enligt stadgan om de grundläggande rättigheterna och utgör en central del av den inre marknaden. Den fria rörligheten för personer bestod ursprungligen av den fria rörligheten för arbetstagare och andra ekonomiskt aktiva personer som u ...