Топ-100
Back

ⓘ Religion - Religion, Fornnordisk religion, Abrahamitiska religioner, Assyro-babylonisk religion, i Europa, Kinesisk religion ..
                                               

Religion

Religion är ett sociokulturellt system av specificerade beteenden, praktiker, moraliska och etiska principer, världsåskådningar, texter, helgedomar, profetior och organisationer, som kopplar människolivet till övernaturliga, transcendentala och andliga företeelser. Dock råder det inte koncensus över vad som exakt definierar en religion. Inom religioner förekommer fenomen som gudar, andar, transcendenta själar, återfödelse eller dylikt. Religion kan även röra sig om föreställningar om en högsta andlig verklighet eller yttersta sanning, med eller utan gudar. Andetro, förfäderstro och övertyg ...

                                               

Fornnordisk religion

Fornnordisk religion är den vetenskapliga termen för de olika religionsformer som förekom i nuvarande Sverige, Norge, Danmark, Färöarna och Island under fornnordisk tid fram till kristnandet. Denna term har varit i bruk sedan 1970-talet.

                                               

Abrahamitiska religioner

Abrahamitiska religioner används ofta inom religionsvetenskap, pluralistiskt orienterade religiösa riktningar och Islam som en samlande beteckning för judendom, kristendom och Islam, vilkas profeter och grundare Moses, Jesus och Muhammed enligt religionernas egna urkunder skulle vara ättlingar till patriarken Abraham. Begreppet är därför ibland även använt om ytterligare ett antal religioner som på olika sätt vördar Abraham, till exempel samarisk religion, mandeism, manikeism, drusisk religion, yarsanism, baháí och rastafari. Inom islam används även begreppet "bokens folk" för sådana relig ...

                                               

Assyro-babylonisk religion

Assyro-babylonisk religion var assyriernas religion före kristendomen. Ashur dyrkades som en gud i Assyriens huvudstad Nineve och i den andra huvudstaden Babylon var Marduk den högsta guden. Det var en polyteistisk religion. Den assyriska religionen fanns kvar ända fram till 1700-talet i ställen såsom Mardin.

                                               

Religion i Europa

Innan kristendomen fick sin dominerande ställning i Europa utövades här en mängd religioner. Se följande: grekisk mytologi, grekisk religion, romersk religion, fornnordisk religion, asatro, keltisk mytologi, finsk-ugrisk mytologi, samisk religion, slavisk mytologi.

                                               

Kinesisk religion

Kinesisk religion kan vara en samlingsterm för alla de religioner som utövats eller utövas i den kulturgeografiska regionen Kina. Så definierat är också kristendom, islam och judendom kinesiska religioner, sida vid sida med schamanism, förfädersdyrkan, konfucianism, daoism och olika former av buddhism. Ofta väljer man dock att inte definierna de första tre som kinesiska religioner, med motivet att de inte har uppstått eller innehållsmässigt utvecklats märkbart i Kina.