Топ-100
Back

ⓘ Samhälle - Samhälle, Dagens Samhälle, Barn – Serier – Samhälle, Samhälle, sociologi, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle ..
                                               

Samhälle

Samhälle kan avse: Samhälle sociologi – en grupp av människor som förenas av ett nätverk av sociala relationer med viss varaktighet och kontinuitet Samhälle djur – ett levnadssätt hos djur där de lever i ett organiserat, hierarkiskt samhälle, se Eusocialitet Samhälle geografi – en plats eller område där flera människor varaktigt har sin bostad, eller bedriver annan verksamhet Kungliga Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg

                                               

Dagens Samhälle

Dagens Samhälle är en svensk nyhetstidning som utkommer 45 gånger per år. Tidningen bevakar ekonomi, politik och offentliga affärer. Den startades 2004, och ersatte då tidningarna KommunAktuellt och Landstingsvärlden. År 2011 gjordes en större förändring av Dagens Samhälle till både form och innehåll. Tidningens syfte är att sprida information, nyheter och debatt av intresse för den offentliga sektorn i Sverige, och den kallar sig "Tidningen för beslutsfattare på den offentliga marknaden". Dagens Samhälle ägdes av arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Regioner SKR, men med en red ...

                                               

Barn – Serier – Samhälle

Barn – Serier – Samhälle är en seriekritisk debattbok skriven av Nils Bejerot 1954. Boken var enligt Bejerots förord inspirerad av en artikel av Åke Lundqvist i Bonniers litterära magansin nr 1 år 1948 och den tysk-amerikanske psykiatrikern Fredric Wertham. Bejerot kritiserade dåtidens serier för deras innehåll av våldsromantik, stereotypa kvinnotyper och rasism och ansåg att de var fördummande. I inledningen förklaras seriefrågan vara "ett väsentligt mentalhygieniskt och kulturellt problem som angår oss alla". Boken innehåller en genomgång av innehållet i ett stort antal serietidningar me ...

                                               

Samhälle (sociologi)

Ett samhälle är en grupp av människor som förenas av ett nätverk av sociala relationer med viss varaktighet och kontinuitet. Ett samhälle är territoriellt avgränsat och individerna i samhället delar gemensamma institutioner samt, i högre eller lägre grad, en gemensam kultur och tradition. Ett samhälle överlever sina samhällsmedlemmar och reproducerar sig självt. Samhällen studeras inom samhällsvetenskapens olika ämnen. Särskilt sociologi intresserar sig för de strukturerade relationer som ett helt samhälle omfattar.

                                               

Studieförbundet Näringsliv och Samhälle

Tankesmedjan Studieförbundet Näringsliv och Samhälle är ett fristående nätverk av opinionsbildare och beslutsfattare i privat och offentlig sektor. SNS vill genom forskning, bokutgivning och möten bidra till debatt och rationella beslut i samhällsfrågor. SNS bedriver samhällsforskning i samspel med akademiker, företagsledare, politiker, och representanter för media, publicerar forskningsrapporter och debattböcker genom SNS förlag, och arrangerar konferenser och kurser. SNS är däremot inte ett "studieförbund" som bedriver studiecirklar eller motsvarande folkbildning, till skillnad från mång ...

                                               

Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle

Organisationen grundades 1969 av socialläkaren Nils Bejerot. Den före detta socialdemokratiske riksdagsmannen och fackföreningsmannen Yngve Persson var ordförande under RNS uppbyggnadsskede under 1970-talet. Sedan slutet av 1970-talet var socionomen Ove Rosengren från Gävle ordförande. Han avgick 2010 och efterträddes då av Per-Erik Lundberg som är polis från Västerås. 2018 efterträddes han av tulltjänstemannen Jessica Vikberg som under många år varit aktiv inom RNS och SNPF Svenska Narkotikapolisföreningen.