Топ-100
Back

ⓘ Samhälle - Bibliotek i Samhälle, Belarus stadsliknande samhällen, Säkerhet för Näringsliv och Samhälle, Popovača, samhälle, Fgura, samhälle i Malta, Buller ..
                                               

Bibliotek i Samhälle

Bibliotek i Samhälle är en socialistisk förening för biblioteksanställda och andra med intresse för biblioteksfrågor. BiS har ingen ordförande, men en styrelse och en redaktionsgrupp för sin tidskrift bis.

                                               

Belarus stadsliknande samhällen

I Republiken Vitryssland bestäms kriterierna för ortskategorierna genom Republiken Belarus lag den 5 maj 1998 № 154-Z ”Om administrativa och territoriella uppdelningen och om ordningen för att lösa frågor om den administrativa och territoriella anordningen i Republiken Vitryssland”. Stadsliknande samhällen är indelade i följande underkategorier: kurorter vitryska: курортныя пасёлкі eller kurortnyja pasiolki – orter med en folkmängd över 2 000 invånare som har hälsohem, semesterhem, pensionat, övriga rekreationsinstitutioner, handelsföretag, matserveringar och hushållstjänster, kultur- och ...

                                               

Säkerhet för Näringsliv och Samhälle

SNOS bildades 2009 på initiativ av Lennart Alexandrie, grundare av säkerhetsförlaget AR Media International. Bland medlemmarna i tankesmedjan finns både leverantörer och användare av säkerhetstjänster. Dessutom finns organisationerna Näringslivets säkerhetsdelegation Svenskt Näringsliv och ASIS International representerade. Tankesmedjans första ordförande var Åke Andersson, som tidigare varit informationschef för Securitas och talesman för branschorganisationen Sweguard. Under en tid var säkerhetskonsulten Dick Malmlund vice ordförande och talesperson. Hösten 2016 avgick Åke Andersson som ...

                                               

Popovača (samhälle)

Popovača är ett samhälle i Kroatien. Det ligger i länet Lika, i den centrala delen av landet, 140 km söder om huvudstaden Zagreb. Popovača ligger 601 meter över havet och antalet invånare är 4 333. Terrängen runt Popovača är huvudsakligen kuperad. Popovača ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är Veliki Vrh, 1 299 meter över havet, 3.9 km söder om Popovača. Runt Popovača är det mycket glesbefolkat, med 2 invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Gospić, 18.6 km sydost om Popovača. I omgivningarna runt Popovača växer i huvudsak lövfällande lövskog. Årsmedeltem ...

                                               

Fgura (samhälle i Malta)

Fgura är ett samhälle i Malta. Det ligger i kommunen Il-Fgura, i den sydöstra delen av landet, 3 kilometer söder om huvudstaden Valletta. Fgura ligger 64 meter över havet och antalet invånare är 11 676. Terrängen runt Fgura är platt. Havet är nära Fgura österut. Högsta punkten i närheten är 234 meter över havet, 9.4 kilometer väster om Fgura. Trakten är tätbefolkad. Närmaste större samhälle är Birkirkara, 6 kilometer nordväst om Fgura.

                                               

Kultur, Samhälle, Mediegestaltning

Kultur, Samhälle, Mediegestaltning är en tvärmedial utbildning vid Linköpings universitet, Campus Norrköping. Teori och praktik blandas i ett system upplagt i projektblock. Yrkesvalen efter utbildningarna är många, men medieproducent och projektledare är exempel på de vanligaste.

                                               

Bostadsrätt

Bostadsrätt, även kallat insatslägenhet, är i Sverige en upplåtelseform där medlemmar av en bostadsrättsförening äger varsin rättighet att nyttja en bostad mot en årsavgift som vanligen betalas per månad. Rättigheten gäller för obegränsad tid under förutsättning att de förpliktelser medlemmen har mot föreningen uppfylls. Bostadsrättshavaren äger dock inte bostaden utan förvärvar ett ekonomiskt andelstal i föreningen tillsammans med en bostadsrätt i den. Fastigheten och bostäderna i den ägs av bostadsrättsföreningen. Som beräkningsgrund för årsavgiften används vanligen insats eller andelsta ...

                                               

Bostadsrättsförening

En bostadsrättsförening är en sammanslutning av personer, en organiserad grupp medlemmar som innehar bostadsrättigheter vanligtvis på bostadslägenheter uppförda på en fastighet de äger tillsammans. Det är en ekonomisk förening av typen kooperativ, som har till ändamål att upplåta lägenheter i föreningens flerbostadshus, eller hela småhus, med bostadsrätt. Bostadsrättsföreningar regleras i lag och finns bland annat i Sverige, Norge, Danmark och numera också i Finland. Bostadsrättsföreningen äger en eller flera fastigheter, med ett eller flera hus, och är därmed fastighetsägare. En bostadsrä ...

                                               

Buller

Buller är oönskat ljud. Långvarig exponering för buller kan i första hand orsaka hörsel- och röstproblem men kan också leda till andra skador, såsom förhöjt blodtryck, minskad slagvolym, ökad muskelspänning, stress och utsöndring av stresshormoner, minskad blodcirkulation i fingrarna och störd nattsömn. Hur bullerutsläppen skall minskas, utan att industrin skall drabbas för hårt, är ett stort problem inom miljövården idag.

                                               

Ecklesiastik

Ecklesiastik är ett akademiskt studieämne och ett äldre ord för kyrkoväsen och samhällssektorer som traditionellt tillhört kyrkan, framför allt utbildning. Användes i ord som ecklesiastikdepartementet och ecklesiastikminister.

Users also searched:

...
...
...