Топ-100
Back

ⓘ Listor - Lista, Finlands officiella lista, över vulkaner, Lista över påvar, Lista över statsöverhuvuden, Alfabetisk lista över runinskrifter ..
                                               

Lista

Lista kan syfta på: Lista djur – ett släkte av fjärilar Länkad lista – en dynamisk datastruktur som används inom programmering Lista Lisp – den grundliggande datatypen i programspråket Lisp

                                               

Finlands officiella lista

Finlands officiella lista är Finlands nationella hitlista, publicerad av IFPI Finland. Den startades i januari 1991 som Radiomafian lista som sändes över radiostationen Radiomafia nu YleX. Den blev officiell lista 1994. Listan publiceras varje vecka. För närvarande 2010 publiceras följande fyra veckolistor. Nerladdningar Top 30 Singlar Top 20 Musik-DVD:er Top 10 Mellanprisalbum Top 10 Album Top 50

                                               

Listor över vulkaner

Följande artiklar är listor över både aktiva och inaktiva vulkaner: Lista över vulkaner i Japan Lista över vulkaner i Ecuador Lista över vulkaner i Antarktis Lista över vulkaner i Grekland Lista över vulkaner i Kina Lista över vulkaner i Mexiko Lista över vulkaner i Kanada Lista över vulkaner i Storbritannien Lista över vulkaner i Guatemala Lista över vulkaner i Ascension Lista över vulkaner i Italien Lista över vulkaner i Tyskland Lista över vulkaner i Frankrike Lista över vulkaner i Ryssland Lista över vulkaner i Australien Lista över vulkaner i Bolivia Lista över vulkaner i Nicaragua Li ...

                                               

Lista över påvar

Lista över påvar är en kronologisk uppställning över de män som av katolska kyrkan har fått titeln påve. Även om det faktiskt inte finns någon officiell lista över påvar innehåller Annuario Pontificio, som publiceras varje år av kurian, en lista som allmänt anses vara den mest auktoritativa. Denna anger Franciskus som den 266:e biskopen av Rom och det är denna lista, som återges här. Den anger 263 män, som har innehaft 265 pontifikat om den valde, men ej krönte påven Stefan inte tas med. Denna skillnad beror på att Benedictus IX avgick från tre icke på varandra följande perioder mellan 103 ...

                                               

Lista över statsöverhuvuden

Detta är en lista över statschefer och regeringschefer i självständiga stater, som visar statschefer och regeringschefer när dessa skiljer sig åt, vilket oftast är fallet i stater med parlamentarism; det bör noteras att dessa befattningar sammanfaller i stater med presidentialism och i många diktaturer. Vissa stater har semipresidentialism i vilka rollen av regeringschef innehas både av den listade statschefen och regeringschefen.

                                               

Alfabetisk lista över runinskrifter

Alfabetisk lista över runinskrifter är en förteckning i bokstavsordning, först över landskapen och därefter på inskrifternas vanliga, traditionella namn. För listor över runinskrifter fördelade efter landskap, se följande uppslagsord: Lista över Södermanlands runinskrifter Lista över Västmanlands runinskrifter Lista över Bohusläns runinskrifter Lista över Medelpads runinskrifter Lista över Östergötlands runinskrifter Lista över Smålands runinskrifter Lista över Jämtlands runinskrifter Lista över Hallands runinskrifter Lista över Skånes runinskrifter Lista över Värmlands runinskrifter Lista ...