Топ-100
Back

ⓘ Metaforer i svenskan - Snöbollseffekt, Tvist om påvens skägg, Mall Stålhammar, Lärling, Förräderi, Syndabock ..
                                               

Snöbollseffekt

Snöbollseffekten är en metafor som används för att beskriva en våldsam tillväxt eller utveckling på något område. Metaforen grundar sig på ett snöklot som sätts i rullning nedför en backe i töväder. För varje varv den rullar kommer dess hastighet att öka samtidigt som dess diameter växer. Ett exempel på snöbollseffekten är pyramidspel som orsakar större ekonomiska problem. Ett annat exempel är den industriella revolutionen vars utvecklingsprocesser gjort att världens befolkningar ökar allt snabbare i antal samtidigt som de blir tätare.

                                               

Tvist om påvens skägg

En tvist om påvens skägg eller strid om påvens skägg är en debatt om struntsaker, om detaljer som inte är relevanta för diskussionen i sig eller om saker som är omöjliga att avgöra. Uttrycket är ett idiomatiskt uttryck i svenskan, och känt sedan 1700-talet. Uttryckets ursprung är okänt. Det har konstaterats att påvar inte burit skägg sedan år 1700, då Innocentius XII avled.

                                               

Mall Stålhammar

Mall Stålhammar, född Mölder 3 mars 1943 i Tallinn, död 26 december 2020 i Göteborg, var en svensk språkvetare, fackboksförfattare och professor i engelska vid Göteborgs universitet.

                                               

Lärling

En lärling är en person som håller på att utbilda sig till något under en yrkesverksam mästare inom detta område. Lärlingen får hjälpa sin mentor och lära sig av denne. Lärlingsutbildningar kan vara olika långa beroende på vilket yrke som skall läras ut. I Sverige bedrivs lärlingsutbildningen i sin moderna form på vissa yrkesinriktade gymnasieskolprogram. -halva är ett efterled i en yrkesbeteckning inom skråyrkena. Det syftar på en lärling, ännu inte fullärd hantverkare, till exempel smedlärling, "halv smed". Det kunde även användas som skällsord för en dålig hantverkare. Exempel på yrken ...

                                               

Förräderi

För filmen med samma namn, se Förräderi film Förräderi innebär en handling av svekfull eller trolös art i strid mot vederbörandes självklara plikter, stämpling, att prisgiva eller förleda till offrets fara eller men. I juridisk mening talas om uppsåtliga och svekfulla brott mot statschef, annan styrelse av riket eller annan överhet, till exempel genom spioneri, propaganda, trolöshet vid förhandling med främmande makt, eller angiveri. I svenska brottsbalken nämns högförräderi och landsförräderi, och i lindrigare fall landssvek. Svekfullt agerande i förtroendeställning gentemot annan entitet ...

                                               

Syndabock

Syndabocken är en symbol för utplånande av människors synder. Genom en ritual fördes folkets synder symboliskt över till ett djur som sedan antingen offrades eller drevs bort. Bland annat i Torah/Gamla testamentet i Bibeln Tredje Moseboken, 16 kapitlet finns berättelser om syndabockar, men liknande ritualer har förekommit i andra religioner än judendomen. I Antikens Grekland tillämpades en ritual med en mänsklig syndabock pharmakos, då en funktionshindrad, tiggare eller kriminell gavs skulden för sjukdom, svält eller invasioner och drevs ut ur samhället. Vissa menar att pharmakosen dödades ...

                                     

ⓘ Metaforer i svenskan

  • är en metafor som används för att beskriva en våldsam tillväxt eller utveckling på något område. Metaforen grundar sig på ett snöklot som sätts i rullning
  • relevanta för diskussionen i sig eller om saker som är omöjliga att avgöra. Uttrycket är ett idiomatiskt uttryck i svenskan och känt sedan 1700 - talet
  • populärvetenskaplig författare, inom ämnena metaforer översättning och engelskans påverkan på svenskan Åren 1966 1987 var hon gift med Daniel Stålhammar
  • läras ut. I Sverige bedrivs lärlingsutbildningen i sin moderna form på vissa yrkesinriktade gymnasieskolprogram. - halva är ett efterled i en yrkesbeteckning
  • speciell form av förräderi sker hos dubbelagent. Ordet har inom svenskan fått många metaforer ofta kopplade till historiska personer eller händelser. Nedan
  • visar att pharmakosen stenades, slogs och drevs ut från samhället. Som metafor används ordet syndabock när en person ges, eller tar på sig, skulden för
  • orsaksförlopp med långtgående konsekvenser. Namnet kommer från spelpjäserna i spelet domino. Dessa små rätblock kan ställas på högkant efter varandra, så
  • betecknas som ett stormigt möte utan resultat, som i överförd bemärkelse kan avse oreda eller kaos i allmänhet. Uttrycket härstammar från de historiska
  • Svart får är en metafor för en ökänd eller från normen avvikande person inom en grupp. Begreppet kommer från den genetiska effekt när en recessiv gen
  • ståltråd, som var en inredningsdetalj i burar där man höll ekorrar som sällskapsdjur. Ekorrhjulet är även en metafor för människans till synes otacksamma

Users also searched:

...
...
...